RSS

ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ : แบบอย่างในเรื่องความอิคลาศ

12 ม.ค.

sahabeler-ve-tabiin-660x330
ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ
: แบบอย่างในเรื่องความอิคลาศ
เขียนโดย อุสตาซ มุคตาร ริฟาอีย์
แปลและเรียบเรียงโดย Zunnur

            มองย้อนไปในอดีต สืบอ่านประวัติศาสตร์ ปรากฏมีเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใจมากมายที่ถูกจารึกไว้ มนุษย์ผู้ถูกเลือกสรร ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล การอ่านและศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขานั้นเสมือนเป็นการอ่านและศึกษาความมหัศจรรย์ บางคนก็เกิดรู้สึกประทับใจ มีความสุข ประหลาดใจ และเกิดคำถามขึ้นว่า “เราจะทำเหมือนพวกเขาได้ไหม?” แต่กระนั้นพวกเราถูกสั่งใช้ให้เจริญรอยตามพวกเขา เลียนแบบบรรดาผู้ทรงเกียรติทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้อยู่ในหมู่พวกเขาด้วย

ในบรรดาตาบิอีนลูกศิษย์ของบรรดาเศาะหาบะฮฺนั้น มีชายคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องความขยันขันแข็งในการทำอิบาดะฮฺ ท่านมีชื่อว่า อบูบักรฺ มุหัมมัด บินวาสิอฺ บินญาบิร อัลอัคนัส ผู้เป็นอิมามร็อบบานีย์และเป็นแบบอย่างที่ดีงาม บ้างก็เรียกว่า อบูอับดิลลาฮ อัลอัซดีย์ อัลบัศรีย์ เป็นอาลิมใหญ่คนหนึ่งในยุคสมัยของท่านเอง หะดีษของท่านได้รับการรายงานต่อโดยอิมามมุสลิม , อบูดาวูด , อัตติรมิซีย์ และอันนะสาอีย์

ท่านศึกษาหะดีษจากท่านอนัส บินมาลิก , อุบัยดฺ บินอุมัยรฺ , มุฏ็อรริฟ บินอัชชิคิร , อับดุลลอฮ บินอัศศอมิต , อบูศอลิหฺ อัสสัมมาน , มุหัมมัด บินสีรีน และคนอื่นๆ ท่านรายงานหะดีษไม่มาก

ด้วยกับสถานะของท่านนั้น มีบรรดาอุละมาอ์มากมายที่มาศึกษาและรับความรู้จากท่าน ลูกศิษย์ส่วนหนึ่งของท่านได้แก่ ฮิชาม บินหัสสาน , อัซฮัร บินสินาน , อิสมาอีล บินมุสลิม อัลอับดีย์ , สุฟยาน อัษเษารีย์ , มะอฺมัร , หัมมาด บินสะละมะฮฺ , สัลลาม บินอบีมุฏีอฺ , ศอลิหฺ อัลมุรรีย์ , หัมมาด บินซัยดฺ , ญะอฺฟัร บินสุลัยมาน อัฎฎุบะอีย์ , นูหฺ บินก็อยสฺ , สัลลาม อัลกอรีย์ และมุหัมมัด บินอัลฟัฎลฺ บินอะฏียะฮฺ

อลี บินอัลมะดีนีย์ กล่าวว่า “ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ มีสายรายงานหะดีษจำนวน 15 สาย”

คำยกย่องชมเชยจากบรรดาอุละมาอ์

บ่าวที่มีความศรัทธาและมีความสุขในการอิบาดะฮฺนั้น ผลบุญของเขาจะถูกเร่งรัดให้มาถึงก่อนด้วยการได้รับคำยกย่องชมเชยจากบรรดาคนดี ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺก็เช่นนั้นแหล่ะ ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่ท่านมี คำยกย่องชมเชยจากบรรดาอุละมาอ์ได้ไหลรินมายังท่านอย่างไม่ขาดสาย

อิบนุ เชาซับ กล่าวว่า “ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ ไม่ได้มีอิบาดะฮฺอะไรที่โด่นเด่นไปกว่าคนอื่นๆหรอก แต่เมื่อถูกถามว่า ‘ชาวบัศเราะฮฺคนใดที่ดีเลิศที่สุด?’ คำตอบก็คือ ‘ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ’”

มูซา บินฮารูน อธิบายว่า “ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ คือนักอิบาดะฮฺ ชอบทำอะมั้ล มีความสำรวมตน(วะเราะอฺ) และมีสถานะที่สูงส่ง มีเกียรติ น่าเชื่อถือ(ษิเกาะฮฺ) มีความรู้ และความดีงามทั้งหลายนั้นมีอยู่ที่ตัวท่าน”

อิบนุหิบบาน เล่าวว่า “ท่าน(มุหัมมัด บินวาสิอฺ)ถือเป็นนักอิบาดะฮฺที่ประณีต เป็นคนที่สมถะที่ชอบประกอบอะมั้ล ท่านเคยร่วมทำญิฮาดที่คุรอซาน คุณธรรมและความดีงามที่ท่านมีนั้นมากมายนัก”

มาลิก บินดีนาร กล่าวว่า “ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ คือนักอ่านอัลกุรอานของพระผู้ทรงเมตตา คุณธรรมความดีงามของท่านมากมายเหลือเกิน”

ทัศนคติของท่านต่อดุนยา 

บรรดาอุละมาอ์นั้นมีทัศนคติที่แตกต่างจากคนทั่วไปในการประเมินค่าดุนยา ดุนยาไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง แต่คือสถานที่ตระเตรียมเสบียงเพื่อการเดินไปทางไปสู่อมตะสถาน และดุนยานั้นเป็นเพียงจุดแวะพักเพียงชั่วครู่หนึ่งเท่านั้น

หัมมาด บินซัยดฺ กล่าวว่า “มีผู้ถามท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ ว่า ‘โปรดสั่งเสียแก่ฉันด้วย’ ท่านตอบว่า ‘ฉันขอสั่งเสียว่า ท่านจงเป็นราชาบนดุนยาและอาคิเราะฮฺ’ ชายคนนั้นถามว่า ‘ทำได้อย่างไรหรือครับ?’ ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ ตอบว่า ‘จงสมถะ(ซุฮดฺ)ต่อดุนยา’”

ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ เคยกล่าวไว้ว่า “แท้จริงฉันอิจฉาผู้ที่มีศาสนาเข้มแข็ง และพอใจกับดุนยาเพียงเล็กน้อยที่มีอยู่ที่ตัวเขา”

ในสงครามญุรญาน ยะซีด บินอัลมุหัลลับ ได้ทรัพย์เชลยสงครามเป็นมงกุฎที่ประดับด้วยเพชร ยะซีดถามทหารของเขาว่า “พวกเจ้าเชื่อไหมว่า ยังคงมีคนที่ไม่ต้องการสิ่งนี้?” พวกเขาตอบว่า “ไม่เชื่อ” ยะซีดจึงเรียกท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ อัลอัซดีย์ และบอกว่า “จงรับนี่ไป” ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ กล่าวว่า “ฉันไม่มีความจำเป็นต้องใช้มัน” ยะซีดพูดบังคับว่า “ฉันยืนยันว่าท่านต้องรับมันไป”

ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺจึงรับมงกุฎนั้นไป แล้วยะซีดก็สั่งให้ทหารคนหนึ่งสะกดรอยตามว่ามุหัมมัด บินวาสิอฺจะทำอะไรต่อไป ปรากฏว่าระหว่างทาง ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺได้เจอกับขอทานคนหนึ่ง ท่านจึงยื่นมงกุฎนั้นแก่เขา ทหารนายนั้นจึงรีบพาขอทานไปพบยะซีดและเล่าเหตุการณ์ดังกล่าว ยะซีดจึงเอามงกุฏนั้นคืนและมอบเงินจำนวนมากแก่ขอทานคนนั้นแทน.

สุบหานัลลอฮ! คนแบบนี้ยังมีอยู่จริงๆด้วย คนที่ไม่อยากได้และไม่อยากสะสมทรัพย์สิน คนที่รับเอาส่วนของดุนยาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ขออัลลอฮทรงเมตตาท่าน โอ้ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ ท่านได้ทิ้งไว้ซึ่งสิ่งที่ยากลำบากมากสำหรับพวกเรา

ทัศนคติของท่านต่ออาคิเราะฮฺ

ฮัซมฺ อัลก็อฏอีย์ กล่าวว่า “ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ ได้กล่าวไว้ก่อนตายไว้ว่า ‘โอ้พี่น้องทั้งหลาย พวกท่านรู้ไหมว่าฉันจะไปที่ไหน? ขอสาบานต่ออัลลอฮ ฉันกำลังจะไปนรก เว้นเสียแต่ว่าอัลลอฮทรงอภัยโทษให้กับฉัน’”

สุลัยมาน อัตตัยมีย์ กล่าวว่า “ฉันไม่เคยเห็นใครที่มีใจจดจ่อต่ออาคิเราะฮฺมากกว่าท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ”

สถานะของท่านในเรื่องดุอาอ์

ในสงคราม ชาวมุสลิมต้องการบรรดาผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮุ ตะอาลา เพราะการที่พวกเขาอยู่ในกองทัพนั้น ทำให้การช่วยเหลือของอัลลอฮอยู่ใกล้มากขึ้น อีมานและดุอาอ์ของพวกเขามีความสำคัญมาก เช่นเดียวกับท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ

อัลอัศมะอีย์ กล่าวว่า “ครั้นที่กุตัยบะฮฺ บินมุสลิม ประจัญบานกับกองทัพตุรกีและเริ่มรู้สึกว่ากำลังจะพ้ายแพ่ ท่านก็ถึงท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ มีนายหทารบางคนตอบว่า ‘เขาอยู่ที่ปีกขวาของกองทัพ โดยถือคันธนูพร้อมกับขอดุอาอ์ชี้นิ้วมือของเขาไปยังท้องฟ้า’ กุตัยบะฮฺกล่าวว่า ‘นิ้วมือเหล่านั้นเป็นที่รักใคร่สำหรับฉันมากกว่าดาบที่แหลมคมหนึ่งแสนเล่มที่ถือโดยเยาวชนที่แข็งแรงกล้าหาญ’”

คำตักเตือนของท่าน

ต่อไปคือคำตักเตือนของท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ ที่มีให้กับพวเรา เป็นคำตักเตือนที่มีคุณค่ายิ่ง

ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ กล่าวว่า “เมื่อบ่าวได้หันหัวใจของเขาไปยังอัลลอฮอย่างจริงจัง อัลลอฮก็จะทรงหันหัวใจของปวงบ่าวทั้งหายไปยังเขา”

เมื่อท่านถูกถามว่า “ท่านมีข่าวอะไรในเช้าวันนี้บ้าง?” ท่านตอบว่า “อายุขัยของฉันใกล้หมดลงแล้ว แต่ความหวังล้มๆแล้งๆของฉันกลับยังยาวไกล ในขณะการงานของฉันนั้นไม่ดีเลย”

ผู้ให้คำตักเตือนคนหนึ่งเข้าใกล้ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ และถามว่า “ทำไมฉันจึงพบว่าผู้คนมีหัวใจที่ไม่หวาดกลัว ดวงตาไม่ที่หลั่งน้ำตา และผิวหนังที่ไม่สั่นไหว?” ท่านมุหัมมัดตอบว่า “โอ้ท่านครับ ฉันไม่เห็นว่าความผิดนี้มาจากพวกเขา แต่มันมาจากตัวท่านเอง เพราะหากคำตักเตือนนั้นมาจากหัวใจ มันก็ย่อมเข้าสู่หัวใจ”

มีชายคนหนึ่งสังเกตเห็นรอยแผลบนมือของท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ เขาจึงรู้สึกสงสาร ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ กล่าวว่า “ท่านรู้ไหม ความโปรดปรานใดที่ฉันรู้สึกได้จากบาดแผลนี้บนมือของฉัน? (โปรดปรานนั้น)คือเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนดวงตาของฉัน หรือที่ปลายลิ้นของฉัน หรือที่อวัยวะเพศของฉัน”

อิบนุอุยัยนะฮฺ กล่าวว่า ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ เคยกล่าวว่า “หากบาปทั้งหลายที่กระทำไปนั้นมีกลิ่นแล้วไซร้ จะไม่มีใครแม้เพียงคนเดียวที่อยากนั่งอยู่กับฉัน”

อิบาดะฮฺและคำสอนเรื่องความอิคลาศ

มูซา บินยะสาร กล่าวว่า “ฉันเคยร่วมเดินทางไปยังเมืองมักกะฮฺกับท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ ท่านละหมาดบนยานพาหนะตลอดทั้งคืนในท่านั่งพร้อมทำสัญญาณ”

ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ กล่าวว่า “แท้จริงมีชายคนหนึ่งที่ร้องไห้เป็นเวลานาน 20 ปีโดยที่ภรรยาที่อยู่ใกล้ชิดเขานั้นไม่รู้”

ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ กล่าวว่า “ฉันได้พบกับหลายๆคน พวกเขาบางคนนั้นศรีษะของเขาวางลงข้างศรีษะของภรรยาบนหมอนใบเดียวกัน น้ำตาของเขาเปียกนองหมอนส่วนที่อยู่ใต้แก้มของเขา แต่ภรรยาของเขาไม่เคยรู้เลย และฉันก็ได้พบกับบางคนในหมู่พวกเขาที่ยืนขึ้นในแถวการละหมาด น้ำตาของเขาไหลอาบแก้ม แต่ไม่มีใครรู้เรื่องเลย”

ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ ถือศีลอดเสมอ แต่ไม่มีใครรู้

ไม่ต้องการตำแหน่ง

ผู้มีตำแหน่งฐานะคนหนึ่งชื่อว่า มาลิก บินอัลมุนซิร เคยเสนอแก่ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ ว่า “จงรับตำแหน่งผู้พิพากษา(กอฎีย์)” แต่ท่านปฏิเสธ มาลิกก็ยังคงเชิญชวนท่านและพูดว่า “ท่านจะต้องรับตำแหน่งเป็นผู้พิพากษา หากไม่แล้วฉันจะโบยท่าน 300 ครั้ง” ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ กล่าวว่า “หากท่านทำ ท่านก็เป็นพวกเผด็จการ แท้จริงความต้อยต่ำในดุนยานั้นดีกว่าความตกต่ำในอาคิเราะฮฺ”

ท่านมุหัมมัด บินวาสิอฺ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺที่ 123 ขออัลลอฮทรงเมตตาท่านด้วย

(อ่านเพิ่มเติมได้จาก เฏาะบะก็อต หะนาบิลียะฮฺ 215 , ตารีค บุคอรีย์ 1/255 , หิลยะตุล เอาลิยาอ์ 2/345-357 , ตารีค เฏาะบะรีย์ 4/53 , สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ 6/119 และตะฮฺซีบ อัตตะหฺซีบ 9/499-500)

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: