RSS

ชีวประวัติท่านอัลหะสัน อัลบัศรีย์ เราะหิมะฮุลลอฮ (ตอนที่ 2)

14 ธ.ค.

الحسن البصري1
ชีวประวัติท่านอัลหะสัน อัลบัศรีย์ เราะหิมะฮุลลอฮ
(ตอนที่ 2 : คำยกย่องชมเชยจากบรรดาอุละมาอ์)
แปลและเรียบเรียงโดย Zunnur

คำยกย่องชมเชยจากบรรดาอุละมาอ์ 

จากอบูบุรดะฮฺ กล่าวว่า “ฉันไม่เคยเห็นใครมีความคล้ายคลึงกับบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมุหัมมัดมากไปกว่าท่านอัลหะสัน”[1]

จากหุมัยดฺ บิน หิลาล กล่าวว่า “อบูเกาะตาดะฮฺกล่าวกับเราว่า ‘จงคลุกคลีอย่างสม่ำเสมอกับชัยคฺคนนี้ เพราะฉันไม่เคยเห็นใครที่มีความเห็นใกล้เคียงกับท่านอุมัรมากกว่าเขา นั่นคือ ท่านอัลหะสัน’”[2]

จากอนัส บิน มาลิก กล่าวว่า “จงถามอัลหะสัน เพราะเขาท่องจำ ในขณะที่เราหลงลืม”[3]

จากอัยยูบ กล่าวว่า “ท่านอัลหะสันพูดคุยสนทนาด้วยกับถ้อยคำที่ประหนึ่งดั่งไข่มุก ในขณะที่กลุ่มชนหลังจากท่านนั้นพูดคุยด้วยคำพูดที่ออกมาจากปากของพวกเขาราวกับจะอาเจียน”[4]

อิบนุสะอดฺ กล่าวว่า “ท่าน(อัลหะสัน)มาถึงที่มักกะฮฺ พวกเขา(ลูกศิษย์)ก็ให้ท่านนั่งบนบัลลังก์ และผู้คนก็รวมตัวกัน แล้วท่านก็กล่าวหะดีษแก่พวกเขา คนส่วนหนึ่งที่มาหาท่านได้แก่ มุญาฮิด , อะฏออ์ , ฏอวูส และอัมรฺ บิน ชุอัยบฺ พวกเขาหรือบางคนของพวกเขาพูดว่า ‘พวกเราไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาก่อนเลย’”[5]

จากเกาะตาดะฮฺ กล่าวว่า “ฉันไม่เคยรวบรวม(เปรียบเทียบ)ความรู้ของอัลหะสันกับความรู้ของคนอื่น นอกจากฉันพบว่าความรู้ของอัลหะสันนั้นประเสริฐกว่า เพียงแต่เมื่อเขาประสบกับปัญหาหนึ่ง(ที่แก้ไขไม่ได้) ท่านจะเขียนจดหมายไปยังท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เพื่อสอบถามท่านเกี่ยวกับเรื่องนั้น”[6]

อัยยูบ อัสสัคติยานีย์ กล่าวว่า “ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆท่านอัลหะสันนาน 3 ครั้งการทำฮัจย์โดยไม่ถามปัญหาใดๆเลย เนื่องจากละอายต่อท่านอัลหะสัน”[7]

มุอ๊าซ บิน มุอ๊าซ กล่าวว่า “ฉันกล่าวกับอัลอัชอัษว่า ‘ท่านได้พบกับอะฏออ์ และท่านก็มีคำถามอยู่จำนวนหนึ่ง แล้วทำไมท่านไม่ท่านอะฏออ์ล่ะ?’ อัลอัชอัษตอบว่า ‘ฉันไม่เคยพบใครหลังจากท่านอัลหะสัน นอกจากเขาจะดูเล็กกระจ้อยร่อยในสายต่อของฉัน’”[8]

เกาะตาดะฮฺ กล่าวว่า “ฉันไม่เคยนั่งอยู่ในมัจญ์ลิสของนักนิติศาสตร์คนใด นอกจากฉันจะเห็นว่าท่านอัลหะสันนั้นดีเลิศกว่าเขา”[9]

จากอัลอัชอัษ บิน เสาวาร กล่าวว่า “ฉันต้องการไปยังเมืองบัศเราะฮฺเพื่อพบเจอกับท่านอัลหะสัน แล้วฉันก็ถามอัชชะอฺบีย์ว่า ‘โอ้อบูอัมรฺ ฉันต้องการไปยังเมืองบัศเราะฮฺ’ เขาถามว่า ‘ท่านจะทำอะไรที่เมืองบัศเราะฮฺ?’ ฉันตอบว่า ‘ฉันต้องการพบเจอกับท่านอัลหะสัน ดังนั้นโปรดบอกลักษณะของเขาแก่ฉันด้วย’ เขากล่าวว่า ‘ได้ ฉันจะบอกท่าน เมื่อท่านเข้าไปในเมืองบัศเราะฮฺ จงเข้าไปที่มัสญิดบัศเราะฮฺ และจงเพ่งสายตาของท่าน หากท่านเห็นชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนเขาในมัสญิดนั้น หรือท่านไม่เคยเห็นใครเหมือนเขามาก่อนเลย เขาคนนั้นแหล่ะคืออัลหะสัน’ อัลอัชอัษกล่าวว่า ‘ฉันเข้าไปที่มัสญิดบัศเราะฮฺ และฉันไม่ได้ถามใครเลยเกี่ยวกับท่านอัลหะสัน จนกระทั่งฉันได้เข้าไปนั่งใกล้เข้าเนื่องด้วยคำอธิบายของอัชชะอฺบีย์’”[10]

จากคอลิด บิน ศ็อฟวาน กล่าวว่า “ฉันพบเจอกับมัสละมะฮฺ บิน อับดุลมะลิก เขาพูดว่า ‘จงบอกฉันเกี่ยวกับชาวบัศเราะฮฺที่ดีเลิศที่สุด(หมายถึง ท่านอัลหะสัน)’ ฉันพุดว่า ‘ขออัลลอฮทรงปรับปรุงอามิร ฉันจะบอกกับท่านเกี่ยวกับเขาตามที่ฉันรู้ ฉันคือเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเขา และเป็นเพื่อนในมัจญ์ลิสของเขา เขาคือคนที่ภายในของเขานั้นเหมือนกับภายนอกที่สุด และคำพูดของเขาเหมือนกับการกระทำของเขา เมื่อเขามั่นใจในเรื่องใด เขาก็จะดำเนินการ และหากเขาได้ดำรงมั่นในสิ่งใด เขาก็จะดำรังรักษาไว้ เมื่อเขาสั่งใช้สิ่งใด เขาก็คือคนที่ขยันขันแข็งที่สุดในการทำสิ่งนั้น ในทางกลับกัน หากเขาสั่งห้ามสิ่งใด เขาก็คือคนที่หลีกห่างจากสิ่งนั้นมากที่สุด ฉันมองเห็นว่าเขาคือคนที่ไม่ต้องการ/พึ่งพิงมนุษย์ ในขณะเดียวกันฉันกลับมองเห็นว่าผู้คนมีความต้องการ/พึ่งพิงเขาอย่างมาก’ เขาพูดว่า ‘เพียงพอแล้วสำหรับท่าน โอ้คอลิด กลุ่มชนหนึ่งจะหลงผิดได้อย่างไรกัน ทั้งที่คนๆนี้อยู่ท่ามกลางพวกเขา’”[11]

จากอัลอะอฺมัช กล่าวว่า “ท่านอัลหะสัน อัลบัศรีย์ ไม่เคยหยุดทำความเข้าใจในหิกมะฮฺ จนกระทั่งท่านพูดคุยด้วยกับมัน เมื่อชื่อของท่านถูกเอ่ยขึ้นต่อหน้าท่านอบูญะอฺฟัร มุหัมมัด บินอลี บินอัลหุสัยนฺ ท่านก็พูดว่า ‘ท่าน(อัลหะสัน)คือผู้ที่มีคำพูดคล้ายคลึงกับคำพูดของบรรดานบี’”[12]

________________________

[1] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/572

[2] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/573

[3] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/573

[4] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/577

[5] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บิน สะอดฺ , 7/158

[6] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บิน สะอดฺ , 7/57

[7] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บิน สะอดฺ , 7/57

[8] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บิน สะอดฺ , 7/57

[9] ตะฮฺซีบ อัลกะมาล , ญะมาลุดดีน อัลมิซซีย์ , 6/107

[10] ตะฮฺซีบ อัลกะมาล , ญะมาลุดดีน อัลมิซซีย์ , 6/107

[11] ตารีค อัลอิสลาม , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 7/58

[12] หิลยะฮฺ อัลเอาลิยาอ์ วะเฏาะบะก็อต อัลอัศฟิยาอ์ , อบูนุอัยมฺ , 2/147

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: