RSS

ชีวประวัติท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เราะหิมะฮุลลอฮ (ตอนที่ 6-ตอนจบ)

01 ธ.ค.

سعيد بن المسيب5
ชีวประวัติท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เราะหิมะฮุลลอฮ
(ตอนที่ 6-ตอนจบ : ถ้อยคำล้ำค่า , การเจ็บป่วย และเสียชีวิต)
แปลและเรียบเรียงโดย Zunnur

ถ้อยคำล้ำค่าของท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ 

จากอับดุลลอฮ บินมุหัมมัด กล่าวว่า สะอีด บิน อัลมุสัยยับ เล่าให้กับเรา เขากล่าวว่า “ไม่มีการงานใดที่บ่าวจะได้รับความเคารพจากตัวเองเฉกเช่นการเชื่อฟังอัลลอฮ และไม่มีการงานใดที่บ่าวจะนำความอัปยศมาสู่ตัวเองได้เหมือนกับการฝ่าฝืนพระองค์ และเพียงพอแล้วที่ผู้ศรัทธาจะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ เมื่อเขามองเห็นศัตรูฝ่าฝืนต่อพระองค์” [1]

จากอับดุรเราะหฺมาน บินหัรมะละฮฺ(ลูกศิษย์ของท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ) เขากล่าวว่า ท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวว่า “อย่าได้พูดว่ามุศ็อยหิฟ(เพื่อมุศหัฟ) มุสัยญิด(เพื่อมัสญิด) ทุกสิ่งที่ถูกเสนอให้แก่อัลลอฮนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ดีพร้อม และงดงาม”[2]

จากอลี บินซัยดฺ จากสะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวว่า “ชัยฏอนจะไม่สิ้นหวังจากสิ่งๆหนึ่ง(หรือคนๆหนึ่ง) นอกจากมันจะมาหามันผ่านทางผู้หญิง” หลังจากนั้นสะอีดก็พูดต่อ ทั้งๆที่ขณะนั้นท่านอายุได้ 84 ปีแล้ว และดวงตาข้างหนึ่งของท่านก็บอดแล้ว ในขณะที่อีกข้างก็พร่ามัวเต็มที ท่านพูดว่า “ไม่มีฟิตนะฮฺใดที่ฉันกลัวมากกว่าไป(ฟิตนะฮฺจาก)ผู้หญิง”[3]

จากอับดุรเราะหฺมาน บินหัรมะละฮฺ เล่าวว่า เขาเคยถามท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ ว่า “ฉันเห็นคนๆหนึ่งกำลังเมา ท่านคิดเห็นอย่างไรหากฉันไม่รายงานเรื่องนี้แก่ผู้ปกครอง?” ท่านสะอีดตอบว่า “หากท่านสามารถปกปิดเขาด้วยเสื้อผ้าของท่าน ก็จงปกปิดเขาเถิด” [4]

จากอบูอีซา อัลคุรอสานีย์ จากท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวว่า “พวกท่านอย่าได้ให้ดวงตาของท่านเต็มไปด้วย(การมอง)บรรดาผู้ช่วยเหลือความอธรรม นอกจากด้วยการห้ามปรามจากหัวใจของพวกท่าน หวังว่าการงานที่ดีของพวกท่านจะไม่ถูกลบหายไป”[5]

จากสุฟยาน บินอุยัยนะฮฺ กล่าวว่า ท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวว่า “แท้จริงดุนยานั้นคือสิ่งที่น่าสังเวช และนำไปสู่ความน่าสังเวชทั้งหมด และที่น่าสังเวชยิ่งกว่านั้นก็คือ การรับและแสวงหาดุนยาโดยไม่มีสิทธิ และใช้จ่ายมันไปในทางที่ไม่เหมาะควร”[6]

การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ

จากอับดุรเราะหฺมาน บินหัรมะละฮฺ กล่าวว่า “ฉันพบท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ ขณะที่ท่านป่วยหนัก และขณะนั้นท่านกำลังละหมาดซุฮรฺในสภาพที่นอนให้สัญญาณ แล้วฉันก็ได้ยินท่านอ่าน วัชชัมสิ วะฎุฮาฮา”[7]

จากอับดุรเราะหฺมาน บิน อัลหาริษ อัลมัคซูมีย์ กล่าวว่า “อาการป่วยของท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ รุนแรงมาก แล้วนาฟิอฺ บินญุบัยรฺ ก็มาเยี่ยมท่าน ปรากฏว่าท่านสะอีดเป็นลม นาฟิอฺจึงพูดว่า ‘จงหันไปยังทิศกิบละฮฺ’ พวกเขา(ญาติพี่น้องของท่านสะอีด)ก็ทำตาม แล้วท่านสะอีดก็รู้สึกตัว ท่านพูดขึ้นว่า ‘ใครสั่งพวกท่านเปลี่ยนที่นอนของฉันให้หันไปทางทิศกิบละฮฺ? นาฟิอฺไหม?’ นาฟิอฺตอบว่า ‘ใช่ครับ’ ท่านสะอีดกล่าวกับนาฟิอฺว่า ‘หากฉันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ยึดมั่นกับกิบละฮฺและศาสนานี้ ขอสาบานต่ออัลลอฮ การที่พวกท่านหันที่นอนนี้ของฉันไปยังทิศกิบละฮฺ จะไม่มีประโยชน์ใดๆสำหรับฉันเลย’”[8]

จากยะหฺยา บินสะอีด กล่าวว่า “เมื่อครั้นท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เผชิญกับความเจ็บปวดของความตาย ท่านได้ทิ้งมรดกไว้เพียงไม่กี่ดีนารเท่านั้น ท่านพูดว่า ‘โอ้อัลลอฮ แท้จริงพระองค์ทรงรู้ดีว่า ข้าพระองค์มิได้ทิ้งสิ่งใดไว้นอกจากเพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของ(ครอบครัว)ฉันและศาสนาของฉัน’”[9]

จากอับดุลหะกีม บินอับดุลลอฮ บิน อบูฟัรวะฮฺ กล่าวว่า “ท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เสียชีวิตที่เมืองมะดีนะฮฺ ในปีฮิจเราะฮฺที่ 94 ในช่วงสมัยของเคาะลีฟะฮฺอัลวะลีด บิน อับดุลมะลิก ขณะอายุได้ 75 ปี ปีท่านสะอีดเสียชีวิตนี้ถูกเรียกว่าเป็นปีแห่งฟุเกาะฮาอ์ เพราะมีฟุเกาะฮาอ์หลายคนเสียชีวิตในปีดังกล่าว”[10]

ในปีดังกล่าว มีฟุเกาะฮาอ์แห่งเมืองมะดีนะฮฺ(ซึ่งถูกเรียกว่า ฟะเกาะฮาอ์ อัสสับอะฮฺ-นักนิติศาสตร์ทั้งเจ็ด)เสียชีวิต ได้แก่ ท่านอบูมุหัมมัด อุรวะฮฺ บินอัซซุบัยรฺ , อบูบักรฺ บินอับดุรเราะหฺมาน บินอัลหาริษ บินฮิชาม บินอัลมุฆีเราะฮฺ อัลมัคซูมีย์ , ซัยนัลอาบิดีน อลี บิน อัลหุสัยนฺ อัลหาชิมีย์ เป็นอุละมาอ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นคนที่สมถะ และอบูสะละมะฮฺ บินอับดุรเราะหฺมาน บินเอาฟฺ อัซซุฮรีย์ ซึ่งเป็นอิมามที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ขออัลลอฮทรงเมตตาพวกท่านทุกคน

ขอการสถาพร ความศานติ และสิริมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านนบีมุหัมมัด ครอบครัวของท่าน และบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน

_____________________________

[1] หิลยะฮฺ อัลเอาลิยาอ์ วะเฏาะบะก็อต อัลอัศฟิยาอ์ , อบูนุอัยมฺ , 2/164 , อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอีด , 5/137 และอัซซะฮะบีย์ระบุไว้ในอัสสิยัรฯ , 4/238

[2] หิลยะฮฺ อัลเอาลิยาอ์ วะเฏาะบะก็อต อัลอัศฟิยาอ์ , อบูนุอัยมฺ , 2/173 และอัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอีด , 5/137

[3] หิลยะฮฺ อัลเอาลิยาอ์ วะเฏาะบะก็อต อัลอัศฟิยาอ์ , อบูนุอัยมฺ , 2/166 และสิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดี อัซซะฮะบีย์ , 4/237

[4] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอีด , 5/134

[5] หิลยะฮฺ อัลเอาลิยาอ์ วะเฏาะบะก็อต อัลอัศฟิยาอ์ , อบูนุอัยมฺ , 2/170

[6] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอีด , 5/141 และอัสสิยัรฯ , 4/244

[7] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอีด , 5/142 และอัสสิยัรฯ , 4/244-245

[8] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอีด , 5/142 และอัสสิยัรฯ , 4/245

[9] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอีด , 5/143 และอัสสิยัรฯ , 4/245

[10] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอีด , 5/143

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: