RSS

ชีวประวัติท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เราะหิมะฮุลลอฮ (ตอนที่ 3)

10 พ.ย.

سعيد بن المسيب2
ชีวประวัติท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เราะหิมะฮุลลอฮ
(ตอนที่ 3 : การอิบาดะฮฺและความรู้)
แปลและเรียบเรียงโดย Zunnur

การอิบาดะฮฺของท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ

จากอิบนุหัรมะละฮฺ จากสะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวว่า “ฉันไม่เคยพลาดการละหมาดญะมาอะฮฺเลยตั้งแต่ 40 ปี” [1]

จากอุษมาน บินหากิม กล่าวว่า ฉันได้ยินสะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวว่า “มุอัซซินมิได้ทำการอะซานนานตั้งแต่ 30 ปี นอกเสียจากว่าฉันได้อยู่ที่มัสญิดแล้ว” [2]

จากอับดุลมุนอิม บินอิดรีส จากบิดาของเขา กล่าวว่า “สะอีด บิน อัลมุสัยยับ ทำการละหมาดศุบหฺด้วยน้ำละหมาด(วุฎูออ์)สำหรับการละหมาดอิชาอ์เป็นเวลานาน 50 ปี” สะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวว่า “ฉันไม่เคยพลาดการตักบีรครั้งแรก(ตักบีร อัลอิหฺรอม)นานตั้งแต่ 50 ปี และฉันไม่เคยมองต้นคอของใครในขณะละหมาดเลยนาน 50 ปี(เพราะท่านละหมาดอยู่แถวหน้าสุดเสมอ)” [3]

จากอิบนุหัรมะละฮฺ เล่าว่า “ท่าน(สะอีด บิน อัลมุสัยยับ)เคยรู้สึกเจ็บดวงตา พวกเขา(ลูกศิษย์จึงพูดว่า) ‘โอ้อบูมุหัมมัด หากท่านไปหาอัลอะกีก เพื่อมองใบไม้ที่เขียวขี ดวงตาของท่านจะรู้สึกดีแน่นอน’ ท่านสะอีดตอบว่า ‘แล้วฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้ยังสามารถมาละหมาดอิชาอ์และศุบหฺได้?’” [4]

จากยะซีด บินหาซิม กล่าวว่า “ท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับมักจะสานการถือศีลอด(ด้วยอิบาดะฮฺอื่นๆ)เสมอ เมื่อตะวันลับไป ท่านก็จะนำเครื่องดื่มจากบ้านของท่านมุ่งไปยังมัสญิด แล้วท่านก็ดื่มมัน” [5]

จากอิมรอน บินอับดุลลอฮ กล่าวว่า ท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวว่า “ไม่มีบ้านหลังใดถัดจากบ้านของฉันเองที่เมืองมะดีนะฮฺ ที่เคยให้ร่มเงาแก่ฉัน[6] นอกจากบ้านที่บางครั้งฉันไปเยี่ยมเยือนลูกสาวของฉันเพื่อกล่าวสลามแก่เธอเท่านั้น” [7]

จากอิบนุหัรมะละฮฺ กล่าวว่า ฉันถามบุรดฺ อดีตทาสของท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ ว่า “การละหมาดใดที่ท่านอิบนุ มุสัยยับ กระทำที่บ้านของเขา?” บุรดฺตอบว่า “ฉันไม่รู้ เพราะเขาละหมาดมาก และเขาอ่านเฉพาะศ็อด วัล กุรอานิ ซิซซิกรฺ (สูเราะฮฺศ็อด)” [8]

จากอาศิม บินอัลอับบาส อัลอะสะดีย์ กล่าวว่า “สะอีด บิน อัลมุสัยยับ มักจะให้คำตักเตือนและพยายามปลูกฝังความรู้สึกกลัว(ต่ออัลลอฮ)แก่ผู้คน และฉันเคยฟังท่านอ่านอัลกุรอานอย่างมากมายในช่วงกลางคืนบนสัตว์พาหนะของท่าน และฉันได้ยินท่านอ่าน บิสมิลลาฮิร เราะหฺมานิร เราะหีม เสียงดัง ท่านชอบฟังกลอน แต่ท่านไม่ชอบร้องอ่านมัน ฉันเห็นท่านเดินโดยไม่ใส่รองเท้าโดยสวมเสื้อผ้าทอ ฉันเห็นว่าท่านคลิปหนวดของท่านจนสั้นเหมือนถูกโกนไป ฉันเห็นว่าท่านให้สลามแก่ทุกคนที่ท่านพบเจอ และท่านไม่ชอบการหัวเราะมาก”[9]

ความรู้ของท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ 

จากยะหฺยา บินหิบบาน กล่าวว่า “เขาคือผู้นำมะดีนะฮฺในสมัยของเขาที่มีฐานันดรเหนือกว่าคนอื่นๆในเรื่องฟัตวา เขาคือสะอีด บิน อัลมุสัยยับ นอกจากนี้เขายังถูกเรียกว่าเป็น ฟะกีฮฺ อัลฟุเกาะฮาอ์-ผู้มีความเข้าใจในศาสนาเหนือบรรดาผู้มีความเข้าใจในศาสนาทั้งหลาย”

เกาะตาดะฮฺ กล่าวว่า “ฉันไม่เคยเห็นใครที่รอบรู้เกี่ยวกับหะลาลและหะรอมมากกว่าท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ” [10]

จากฮิชาม บินสะอดฺ กล่าวว่า ฉันได้ยินอัซซุฮฺรีย์ กล่าวขณะถูกผู้ถามคนหนึ่งถามว่า “สะอีด บิน อัลมุสัยยับ รับความรู้มาจากใคร?” อัซซุฮฺรีย์ตอบว่า “จากซัยดฺ บินษาบิต และเขายังเข้าร่วมในมัจญ์ลิสของสะอดฺ บินอบีวักก็อศ , อิบนุอับบาส และอิบนุอุมัร และเขายังได้พบเจอกับบรรดาภรรยาของท่านนบี(เพื่อรับความรู้จากพวกท่าน) ได้แก่ ท่านหญิงอาอิชะฮฺและท่านหญิงอุมมุสะละมะฮฺ สะอีด บิน อัลมุสัยยับ ยังได้ฟัง(ความรู้)จากอุษมาน บิน อัฟฟาน , อลี , ศุฮัยบฺ และมุหัมมัด บินมัสละมะฮฺ รายงานส่วนใหญ่ของเขามาจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ และท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺก็ได้แต่งงานเขากับลูกสาวของท่าน และเขายังได้ฟังจากท่านอุมัรและอุษมานอีกด้วย มีผู้กล่าวว่า ‘ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการตัดสินทั้งหมดของท่านอุมัรและอุษมานมากกว่าเขา’” [11]

อับบาส อัดดูรีย์ กล่าวว่า ฉันได้ยินยะหฺยา บินมะอฺกิล กล่าวว่า “ฉันชอบรายงานต่างๆที่มุรสัลของสะอีด บิน อัลมุสัยยับ มากกว่ารายงานที่มุรสัลของอัลหะสัน(อัลบัศรีย์) ส่วนรายงานต่างๆที่มุรสัลของอิบรอฮีมนั้นเศาะฮีหฺ นอกจากหะดีษเกี่ยวกับพ่อค้าชาวบะหฺเรน และหะดีษเกี่ยวกับการหัวเราะในละหมาด” [12]

อบูฏอลิบ กล่าวว่า ฉันถามอิมามอะหฺมัด บินหัมบัล ว่า “สะอีด บิน อัลมุสัยยับ เป็นอย่างไรบ้าง?” ท่านตอบว่า “จะมีใครอีกหรือที่เหมือนกับสะอีด บิน อัลมุสัยยับ? เขาคือคนที่น่าเชื่อถือ(ษิเกาะฮฺ)จากบรรดาผู้ที่รักการทำความดี” ฉันถามว่า “รายงานของสะอีดจากท่านอุมัรนั้นสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ไหม?” ท่านอิมามตอบว่า “สำหรับฉันแล้วตัวเขาคือหลักฐาน เขาได้เห็นท่านอุมัรและได้ฟังจากท่าน หากรายงานของสะอีดจากท่านอุมัรไม่ถูกตอบรับ แล้วใครอีกเล่าที่จะถูกตอบรับ?”[13]

จากมาลิก เล่าวว่า ชายคนหนึ่งถามอัลกอสิม บินมุหัมมัด เกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง อัลกอสิมจึงถามกลับว่า “ท่านเคยถามมันกับคนอื่นจากฉันไหม?” ชายคนนั้นตอบว่า “เคยครับ คือ ท่านอุรวะฮฺ , คนนั้นคนนี้ และท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ” อัลกอสิมจึงพูดว่า “จงเชื่อฟังตามสะอีด บิน อัลมุสัยยับเถิด เพราะเขาคือผู้นำและผู้รู้ของเรา” [14]

มาลิก กล่าวว่า “อิบนุ อัลมุสัยยับ ได้รับการเรียกขานว่า ‘ผู้รายงานจากอุมัร’ เพราะเขาติดตามการตัดสินต่างๆของท่านอุมัรด้วยการศึกษาเรียนรู้มัน อีกทั้งท่านอิบนุอุมัรยังได้ส่งตัวแทนไปยังเขา(เพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นจากเขา)อีกด้วย” [15]

จากอบูอลี บินหุสัยนฺ กล่าวว่า “สะอีด บิน อัลมุสัยยับ คือคนที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวรายงานต่างๆที่มาก่อน และมีทัศนะที่มีความเข้าใจศาสนาลึกซึ้ง(ฟะกีฮฺ)ที่สุดในหมู่พวกเขา” [16]

จากอับดุรเราะหฺมาน บิน อบีอัซซินาด จากบิดาของเขา กล่าวว่า เจ็ดคนที่เป็นแหล่งอ้างอิงสอบถามในเมืองมะดีนะฮฺ และความเห็นของพวกเขาถือเป็นมาตรฐานตัดสิน พวกเขาคือ สะอีด บิน อัลมุสัยยับ , อบูบักรฺ บิน อับดุรเราะหฺมาน บิน อัลหาริษ บิน ฮิชาม , อุรวะฮฺ บิน อัซซุบัยรฺ , อุบัยดุลลาฮ บิน อับดุลลอฮ บิน อุตบะฮฺ , อัลกอสิม บิน มุหัมมัด , คอริญะฮฺ บิน ซัยดฺ และสุลัยมาน บิน ยะสาร[17] ดังที่ผู้รู้ได้กล่าวถึงพวกเขาไว้ในบทกลอนว่า

أَلَا كُلُّ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِأَئِمَّةٍ

فَقِسْمَتُهُ ضِيْزى عَنِ الحَقِّ خَارِجَة

فَخُذْهُمْ : عٌبَيْدٌ الله, عُرْوَةٌ, قَاسِمٌ

سَعِيْدٌ, سُلَيْمَانُ, وَأَبُوْبَكْرٍ, خَارِجَة 

พึงทราบ ทุกคนที่ไม่เลียนแบบถามบรรดาอิมาม 

ส่วนหนึ่งของเขาไม่มีอยู่ ออกจากสัจธรรม 

ดังนั้นจงรับ(เลียนแบบ)พวกเขา : อุบัยดุลลอฮ, อุรวะฮฺ, กอสิม 

สะอีด. สุลัยมาน, อบูบักรฺ, คอริญะฮฺ [18]

        ติดตามตอนต่อไป….

_______________________________

[1] หิลยะฮฺ อัลเอาลิยาอ์ วะเฏาบะก็อต อัลอัศฟิยาอ์ , อบูนุอัยมฺ , 2/162

[2] หิลยะฮฺ อัลเอาลิยาอ์ วะเฏาบะก็อต อัลอัศฟิยาอ์ , อบูนุอัยมฺ , 2/162

[3] หิลยะฮฺ อัลเอาลิยาอ์ วะเฏาบะก็อต อัลอัศฟิยาอ์ , อบูนุอัยมฺ , 2/163

[4] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/132

[5] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/133

[6] หมายถึง ท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ ไม่ค่อยได้ไปเยือนและเข้าไปพักในบ้านของคนอื่นนัก เนื่องจากยุ่งอยู่กับการอิบาดะฮฺ

[7] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/131

[8] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/131 , สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/240

[9] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/132 , สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/240

[10] ตะฮฺซีบ อัลกะมาล . ญะมาลุดดีน อัลมิซซีย์ , 11/71

[11] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 2/380

[12] ตะฮฺซีบ อัลกะมาล . ญะมาลุดดีน อัลมิซซีย์ , 11/73

[13] ตะฮฺซีบ อัลกะมาล . ญะมาลุดดีน อัลมิซซีย์ , 11/73

[14] ตารีค อัลอิสลาม , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 6/372

[15] ตารีค อัลอิสลาม , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 6/372

[16] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/121 , 122

[17] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 2/384

[18] ชะซะร็อต อัซซะฮับ , 11/104

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: