RSS

ชีวประวัติท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เราะหิมะฮุลลอฮ (ตอนที่ 2)

09 พ.ย.

سعيد بن المسيب1
ชีวประวัติท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เราะหิมะฮุลลอฮ
(ตอนที่ 2 : ชื่อ ตระกูล การเกิด ลักษณะ และคำยกย่องชมเชยจากบรรดาอุละมาอ์)
แปลและเรียบเรียงโดย Zunnur

ชื่อ ตระกูล การเกิด และลักษณะของท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ

ชื่อ

ชื่อของท่านคือ สะอีด บิน อัลมุสัยยับ บินหัซนฺ บินอบีวะฮบฺ บินอัมรฺ บินอาอิซ บินอิมรอน บินมัคซูม อัลกุร็อยชีย์(ตระกูลกุร็อยชฺ) อัลมัคซูมีย์(จากเผ่ามัคซูม) อัลมะดีนีย์ (ชาวเมืองมะดีนะฮฺ) ผู้นำของบรรดาตาบิอีน

ชื่อเล่น(กุนยะฮฺ) คือ อบูมุหัมมัด

อิบนุสะอีด รายงานด้วยสายรายงานของเขาเองจากอลี บินซัยดฺ จากสะอีด บินอัลมุสัยยับ บินหัซนฺว่า หัซนฺ ปู่ของเขาเคยมาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ท่านถามเขาว่า “ท่านชื่ออะไร?” เขาตอบว่า “ผมซื่อ หัซนฺ (แปลว่ายุ่งยาก , ลำบาก) ท่านจึงพูดว่า “แต่ทว่าท่านคือ สะหลฺ (แปลว่าความง่าย)” เขาพูดว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ นี่คือชื่อที่พ่อแม่ของฉันตั้งให้ และผู้คนมากมายก็รู้จักฉันด้วยชื่อนี้” ท่านนบีจึงเงียบไป

สะอีด กล่าวว่า “ดังนั้น พวกเรา ครอบครัวหัซนฺ จึงเป็นที่รู้จักในฐานะครอบครัวที่(ประสบกับความ)ลำบาก” [1]

ผมขอพูดว่า “ชีวประวัติของท่านคือหลักฐานยืนยันความจริงของเรื่องนี้ วัลลอฮุอะอฺลัม”

   การเกิด

อัซซะฮะบีย์ กล่าวว่า “ท่านเกิดในช่วงสมัยการเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่านอุมัร 4 ปีนับจากต้นสมัยการเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่าน มีผู้ให้ความเห็นว่า 2 ปีนับจากต้นสมัยการปกครองของท่านอุมัร”[2]

บ้างมีทัศนะว่า “สะอีดเกิดมาในช่วง 2 ปีก่อนที่ท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ จะเสียชีวิต”

อิบนุสะอดฺ กล่าวว่า มุหัมมัด บินอุมัร กล่าวว่า “ที่ฉันรู้ว่าเป็นทัศนะของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเกิดของเขา(สะอีด บิน อัลมุสัยยับ)นั้นคือ เขาเกิดในช่วง 2 ปีก่อนที่การเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่านอุมัรจะสิ้นไป” และมีรายงานว่าเขาได้ยินมาจากมุหัมมัดโดยตรง แต่ผมไม่เห็นว่าบรรดาอุละมาอ์ได้ยืนยันในเรื่องนั้น แม้ว่าพวกเขาจะรายงานมันก็ตาม [3]

  ลักษณะ

จากอิมรอน บินอับดุลมะลิก กล่าวว่า ท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวว่า “ฉันไม่เคยกังวลเรื่องใดต่อตัวเอง เหมือนกับความกังวล(ของฉัน)ต่อพวกสตรี” พวกเขา(ลูกศิษย์)พูดว่า “โอ้ท่านอบูมุหัมมัด คนอย่างท่านนั้นไม่ต้องการสตรี และสตรีก็ไม่ต้องการท่านด้วย” ท่านตอบว่า “ถูกต้องตามที่ฉันได้กล่าวกับพวกท่าน” ผู้รายงานกล่าวว่า “ขณะนั้นท่านคือชายชราที่ดวงตาพร่ามัวแล้ว” [4]

จากอบูอัลฆุศนฺ เล่าวว่า เขาเห็นท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ มีผมและเคราขาว [5]

จากมุหัมมัด บินหิลาล เล่าว่า เขาเห็นท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ ร่างกายใหญ่ สวมหมวกบาง สวมสะระบั่นสีขาวที่มีลายเส้นสีแดงที่มีหางปลายด้านหลังยาว 1 คืบ [6]

คำยกย่องชมเชยของบรรดาอุละมาอ์ที่มีต่อท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ

มะคูล กล่าวว่า “ฉันได้เดินทางรอบโลกเพื่อแสวงหาความรู้ และฉันไม่พบใครที่มีความรู้มากกว่าสะอีด บิน อัลมุสัยยับ” [7]

อลี บินอัลมะดีนีย์ กล่าวว่า “ฉันไม่รู้ว่ามีใครในหมู่ตาบิอีนที่มีความรู้กว้างขวางกว่าเขา(สะอีด) สำหรับฉันแล้วเขาคือตาบิอีนที่โดดเด่นที่สุด” [8]

อะหฺมัด บินอับดุลลอฮ อัลอิจลีย์ กล่าวว่า “เขาคือคนดี มีความเข้าใจลึกซึ้งในศาสนา(ฟะกีฮฺ) และไม่รับการให้(จากฝ่ายปกครอง) เขามีรายได้ 400 ดีนาร และค้าขายน้ำมันด้วยรายได้นั้น เขาคือคนตาเหล่” [9]

อบูซุรอะฮฺ กล่าวว่า “เขาคือชาวเมืองมะดีนะฮฺ จากตระกูลกุร็อยชฺ เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ(ษิเกาะฮฺ) และเป็นอิมาม” [10]

อบูหาติม กล่าวว่า “ในหมู่ตาบิอีนนั้นไม่มีใครที่มีเกียรติกว่าสะอีด บิน อัลมุสัยยับ และเขาคือคนที่ความรู้ถูกต้องที่สุดในหมู่พวกเขา เกี่ยวกับการรายงานหะดีษจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ” [11]

จากมัยมูน บินมิหฺรอน กล่าวว่า “ฉันอยู่ที่มะดีนะฮฺ แล้วฉันก็ถามเกี่ยวกับชาวเมืองที่มีความรู้ความเข้าในศาสนา(ฟะกีฮฺ)มากที่สุด แล้วฉันได้รับการแนะนำให้ไปหาสะอีด บิน อัลมุสัยยับ และฉันก็พูดคุยสอบถามกับเขา” [12]

จากมะคูล กล่าวว่า “ครั้นเมื่อท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับ เสียชีวิต สถานะของผู้คนนั้นเท่าเทียมกัน(ไม่มีใครที่เหนือกว่าเขา) ไม่มีใครที่ดูแคลนการเข้าร่วมหะละเกาะฮฺของท่านสะอีด บิน อัลมุสัยยับเลย แท้จริงฉันเห็นมุญาฮิดในหะละเกาะฮฺนั้น และเขาพูดว่า ‘มนุษย์จะยังคงอยู่ในความดีงาม ตราบใดที่คนๆนี้ยังอยู่ท่ามกลางพวกเขา’” [13]

อัลกอสิม บินมุหัมมัด (หลานชายของท่านอบูบักรฺ) ถูกถามเกี่ยวกับปัญหาหนึ่ง แล้วเขาก็พูดว่า “แท้จริงสะอีด บิน อัลมุสัยยับ กล่าวเช่นนั้นเช่นนี้เกี่ยวกับปัญหานี้” มะอฺน กล่าวไว้ในรายงานหนึ่งว่า “แล้วอัลกอสิมก็พูดว่า ‘ท่าน(สะอีด บิน อัลมุสัยยับ)คือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราและหัวหน้าของพวกเรา’ มุหัมมัด บินอุมัร (หลานชายของท่านอลี)กล่าวในรายงานหนึ่งว่า ‘ท่าน(สะอีด)คือผู้นำและผู้รู้ของพวกเรา’” [14]

___________________________________

[1] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/119

อัซซะฮะบีย์ กล่าวว่า “นี่คือหะดีษมุรสัล แต่สายรายงานมุรสัลของสะอีดสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ หะดีษนี้ยังได้รับการรายงานด้วยสายรายงานที่เศาะฮีหฺที่เชื่อติดต่อเนื่องกัน” (สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/221)  อัลหัซนฺ คือ อัศเศาะอฺบุ (ความยุ่งยาก) , ตรงข้ามกับคำว่า อัสสะหฺลุ (ความง่ายดาย) เรื่องนี้คล้ายคลึงกับเรื่องของชาวอาหรับชนบทคนหนึ่งที่ป่วยและท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ไปเยี่ยมเขา และกล่าวว่า

لَا بَأسَ طَهُوْرٌ

“ไม่เป็นไร นี่คือการชำระล้าง(บาปของเจ้า)”

เขาพูดว่า “และนี่คือไข้ที่รุมเร้าชายคนหนึ่งที่แก่ชรามากแล้ว ซึ่งอยากจะลงไปอยู่ในกุบูร” ท่านนบีพูดว่า “อืมม หากเป็นเช่นนั้น” แล้วเขาก็เสียชีวิต

[2] ตารีค อัลอิสลาม , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 6/371

[3] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/119

[4] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/136 และสิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/241

[5] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/140 และสิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/244

[6] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 5/135 และสิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/242

[7] ตารีค อัลอิสลาม , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 6/372

[8] ตารีค อัลอิสลาม , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 6/373

[9] ตะฮฺซีบ อัลกะมาล , ญะมาลุดดีน อัลมิซซีย์ , 11/74

[10] ตะฮฺซีบ อัลกะมาล , ญะมาลุดดีน อัลมิซซีย์ , 11/74

[11] ตะฮฺซีบ อัลกะมาล , ญะมาลุดดีน อัลมิซซีย์ , 11/74

[12] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 2/381

[13] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 2/382

[14] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 2/380

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: