RSS

ชีวประวัติท่านมัสรูก บิน อัลอัจดะอฺ เราะหิมะฮุลลอฮ (ตอนที่ 1)

31 ต.ค.

مسروق
ชีวประวัติท่านมัสรูก บิน อัลอัจดะอฺ เราะหิมะฮุลลอฮ
(ตอนที่ 1)
แปลและเรียบเรียงโดย Zunnur

            นี่คือชีวประวัติของอุละมาอ์ท่านแรกจากชุดชีวประวัติเพื่อการศึกษา ชีวประวัติของบรรดาอุละมาอ์อะฮฺลุสสุนนะฮฺ 60 ท่าน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอบรมเยาวชนผู้ฟื้นฟูอิสลาม ดังที่บรรดาอุละมาอ์ผู้มีชื่อเสียงและบรรดาอิมามผู้มีเกียรติได้รับการอบรมมา ทั้งในเรื่องความสมถะ(ซุฮดฺ) ความสำรวมตน(วะเราะอฺ) ความพอเพียง(กะฟาฟ) ความขยันในทำการอิบาดะฮฺ และความรู้สึกกลัวต่ออัลลอฮ(ค็อชยะฮฺ) จนกระทั่งพวกเขาได้ร่วมยืนอยู่บนเส้นทางที่มีเกียรติ ครอบครองตำแหน่งแห่งคุณธรรม และรักที่จะส่งมอบความดีงาม

อาลิมท่านแรกนี้คือตาบิอีนคนสำคัญท่านหนึ่ง ท่านคืออิมามนักปฏิบัติ นามว่า มัสรูก บิน อัลอัจดะอฺ อัลหะมะดานีย์ ท่านมีโอกาสเรียนรู้จากบรรดาอุละมาอ์ในหมู่เศาะหาบะฮฺหลายท่าน เช่น ท่านอับดุลลอฮ บินมัสอูด , ท่านอลี และท่านหญิงอาอิชะฮฺ ท่านคือคนที่มีความสมถะ สำรวมตน และขยันทำอิบาดะฮฺ ขออัลลอฮทรงเมตตาท่าน ท่านคือแบบอย่างที่ดีงาม เราจึงเริ่มต้นชุดชีวประวัติที่มีความจำเริญนี้ด้วยชีวประวัติของท่าน ขออัลลอฮทรงตอบรับความจงรักภักดีของเราทุกคน และรวมพวกเราให้ได้อยู่ร่วมกับบรรดาอุละมาอ์ที่มีเกียรติ ณ ตำแหน่งที่สูงส่งยิ่ง ขอการสถาพร ความศานติ และความจำเริญจงมีแด่ผู้ที่ถูกส่งมาในฐานะเป็นความเมตตาแก่สากลโลก และแด่ครอบครัวของท่าน ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺที่ใบหน้าและมือที่สว่างไสวของพวกเขา มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล

ชื่อและการเกิดของท่านมัสรูก

ชื่อของท่าน :

ชื่อของท่านคือ มัสรูก บินอัลอัจดะอฺ อัลหะมะดานีย์ อัลวาดิอีย์ , อบูอาอิชะฮฺ อัลกูฟีย์ สายตระกูลแบบครบถ้วนของท่านคือ มัสรูก บินอัลอัจดะอฺ บินมาลิก บินอุมัยยะฮฺ บินอับดุลลอฮ บินมุรรฺ บินสัลมาน(บางรายงานบอกว่า สะละมาน) บินมะอฺมัร บินอัลหาริษ บินสะอดฺ บินอับดุลลอฮ บินวาดิอะฮฺ [1]

อัลหาฟิซ อบูบักรฺ อัลเคาะฏีบ กล่าวว่า “เมื่อก่อน ท่านเคยถูกลักพาตัวขโมยไปสมัยยังเป็นเด็ก ต่อมาก็ถูกพบเจอและถูกตั้งชื่อว่า มัสรูก(คนที่ถูกขโมยไป) และอัลอัจดะอฺ บิดาของท่านก็ได้เข้าอิสลาม” [2]

การเกิดของท่าน :

ไม่มีอุละมาอ์คนใดที่ได้เขียนชีวประวัติของท่านทำการยืนยันเกี่ยวกับวันเกิดของท่าน พวกเขาเพียงยืนยันว่า ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺที่ 62 หรือ 63 เท่านั้น

ฮารูน บินหาติม พูดจากอัลฟัฎลฺ บินอัมรฺ ว่า “เขาเสียชีวิตในช่วงอายุ 63 ปี”

ดังนั้น ท่านจึงเกิดในปีฮิจเราะฮฺที่ 1 หรือ 1 ปีก่อนปีฮิจเราะฮฺ วัลลอฮุอะอฺลัม

คำชื่นชมยกย่องของบรรดาอุละมาอ์ต่อท่านมัสรูก

จากมาลิก บินมิฆวาล กล่าวว่า ฉันได้ยินอบูอัสสะฟัร พูดไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งว่า “ไม่มีหญิงชาวหะมะดานีย์คนใดที่เคยให้กำเนิดคนอย่าง(ที่แม่ของมัสรูกได้ให้กำเนิด)มัสรูก” [3]

จากอามิร อัชชะอฺบีย์ กล่าวว่า “ฉันไม่รู้ว่ามีใครที่ขยันขันแข็งในการศึกษาเรียนรู้ในทั่วทุกมุมโลกมากไปกว่ามัสรูก”

จากมันศูร บินอิบรอฮีม กล่าวว่า “บรรดาลูกศิษย์ของอับดุลลอฮ(บินมัสอูด)ที่อ่านความรู้และสอนสุนนะฮฺแก่ผู้คนนั้นได้แก่ อัลกอมะฮฺ , อัลอัสวัด , อุบัยดะฮฺ , มัสรูก , อัลหาริษ บินก็อยสฺ และอัมรฺ บินชุเราะหฺบิล” [4]

อัชชะอฺบีย์ กล่าวว่า “เมื่อครั้นที่อับดุลลอฮ บินซิยาด มาถึงกูฟะฮฺ เขาถามว่า ‘ใครคือคนที่มีเกียรติที่สุด?’ ชาวกูฟะฮฺบอกกับเขาว่า ‘มัสรูก’” [5]

อิบนุ อัลมะดีนีย์ กล่าวว่า “ฉันไม่ให้ความสำคัญกับใครที่เคยละหมาดตามหลังท่านอบูบักรบอกไปกว่ามัสรูก” [6]

อิมามอะหฺมัด บินหัมบัล กล่าวว่า “อิบนุอุยัยนะฮฺพูดว่า ‘มัสรูกยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากอัลกอมะฮฺเสียชีวิต และไม่มีใครที่ประเสริฐไปกว่าเขา’” [7]

จากอิบนุ อับญัร จากอัชชะอฺบีย์ กล่าวว่า “มัสรูกรอบรู้เกี่ยวกับคำฟัตวามากกว่าชุร็อยฮฺ และชุร็อยฮฺมักจะขอความเห็นจากมัสรูกเสมอ” [8]

ยะหฺยา บินมะอีน กล่าวว่า “มัสรูกคือคนที่น่าเชื่อถือ(ษิเกาะฮฺ) ไม่จำเป็นต้องถามเกี่ยวกับคนเช่นนี้อีกแล้ว”

อุษมาน บินสะอีด เคยถามยะหฺยาเกี่ยวกับมัสรูกและอุรวะฮฺเกี่ยวกับ(รายงานของทั้งสอง)จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ และเขาก็ไม่ถูกขอให้เลือก(หมายถึง ทั้งสองคือคนที่เชื่อถือได้-ษิเกาะฮฺ) [9]

อิบนุ สะอดฺ กล่าวว่า “เขาคือนักรายงานที่น่าเชื่อถือ และเขามีหะดีษที่ดี” [10]

อัลอิจลีย์ กล่าวว่า “เขาคือตาบิอีนที่เชื่อถือได้ คือลูกศิษย์คนหนึ่งของอับดุลลอฮที่อ่าน(ความรู้แก่ผู้คน)และให้คำฟัตวาเสมอ เขาคือคนขยันทำการละหมาด จนกระทั่งฝ่าเท้าบวม” [11]

อบูนุอัยมฺ กล่าวว่า “ในบรรดาคนที่รอบรู้เกี่ยวกับพระเจ้าของพวกเขา หลงใหลอยู่ในการรักพระองค์ รำลึกถึงบาปของตนเอง เป็นที่รู้จักในเรื่องวิชาความรู้ ได้รับความเชื่อถือในเรื่องความรับผิดชอบและรักษาสัญญา และขยันขันแข็งในการทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮนั้น เขาคือบิดาของอาอิชะฮฺ ชื่อว่ามัสรูก”[12]

จากมุญาฮิด จากอัชชะอฺบีย์ จากมัสรูก ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เคยกล่าวว่า “โอ้มัสรูก เธอคือลูกคนหนึ่งของฉัน และเธอคือคนที่ฉันรักมากที่สุดในหมู่พวกเขา เธอมีความรู้เกี่ยวกับหะดีษอัลมุคดัจญ์(เคาะวาริจญ์คนหนึ่งที่มีแขนพิการ)ไหม?” [13]
ติดตามตอนต่อไป….

___________________________

[1] ตะฮฺซีบ อัลกะมาล , ญะมาลุดดีน อัลมิซซีย์ , 27/451 , 452

[2] ตารีค บัฆดาด , อัลหาฟิซ อัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์ , 13/232

[3] ตารีค บัฆดาด , อัลหาฟิซ อัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์ , 13/233

[4] ตารีค บัฆดาด , อัลหาฟิซ อัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์ , 13/233

[5] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/66

[6] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/66

[7] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/67

[8] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 6/82

[9] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/67

[10] อัฏเฏาะบะก็อต อัลกุบรอ , มุหัมมัด บินสะอดฺ , 6/84

[11] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/67

[12] หิลยะฮฺ อัลเอาลิยาอ์ วะเฏาะบะก็อต อัลอัศฟิยาอ์ , อบูนุอัยมฺ , 2/95

[13] สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ , ชัมสุดดีน อัซซะฮะบีย์ , 4/67

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: