RSS

ความรู้วิชา อัล-ญะเราะหฺ วัต-ตะอ์ดีล

07 ก.ย.

src1263031
ความรู้วิชา อัล-ญะเราะหฺ วัต-ตะอ์ดีล

 

วิชา อัล-ญะเราะหฺ วัต-ตะอ์ดีล

อัล-ญะเราะหฺ ในทางภาษาแล้ว เป็นคำ อิสมฺ มัศดัร(คำนามเดิม) ซึ่งมีความหมายว่า แผลที่มีเลือดไหล หรือสิ่งที่ทำให้อะดาละฮฺของคนๆหนึ่งลดลง(ลิสานุล อรับ ค้นหาคำว่า ญะเราะหะ)

*อะดาละฮฺ ผันมาจากคำว่า อัดลฺ มีความหมายว่า ความเที่ยงธรรม หรือความยุติธรรม

อัล-ญะเราะหฺ ในทางการนำไปใช้ คือ การมองถึงคุณลักษณะของนักรายงานหะดีษที่ลดความมีอะดาละฮฺของเขา และที่ทำลายความจำของเขา จนเป็นสาเหตุให้การรายงานของเขาไม่ถูกตอบรับ หรือลดความน่าเชื่อถือ จนกระทั่งถูกปฏิเสธไปเลย

อัต-ตัจญ์ริหฺ คือ การให้คุณลักษณะแก่นักรายงานหะดีษด้วยคุณลักษณะที่ทำให้รายงานของเขาอ่อนน้ำหนักลง หรือไม่ถูกตอบรับ

อัล-อัดลุ ใน ทางภาษา หมายถึง ความเที่ยงตรงในหัวใจ ; ตรงข้ามกับการอธรรม/เนรคุณ และคนที่อาดิล(ผู้ยุติธรรม)นั้น หมายถึงว่า การเป็นพยานของเขาถูกตอบรับ ส่วนคำว่า อัต-ตะอ์ดีล หมายถึง การชำระและการทำความสะอาดให้บริสุทธิ์

อัล-อัดลุ ในทางการนำไปใช้ คือ ผู้ที่ไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศาสนาและบุคลิกภาพของเขา ดังนั้น การรายงานและการเป็นพยานของจึงถูกตอบรับ เมื่อครบเงื่อนไขการรายงานหะดีษ(ได้แก่ อิสลาม(เป็นมุสลิม)/บาลิฆ(บรรลุศาสนภาวะ)/อากิ้ล(สติสัมปชัญญะสมบูรณ์)และ ความจำดี)

อัต-ตะอ์ดีล คือ การให้คุณลักษณะแก่นักรายงานหะดีษด้วยคุณลักษณะที่ทำให้เขามีความบริสุทธ์ ซึ่งทำให้เขามีอะดาละฮฺ และการรายงานของเขาก็จะถูกตอบรับ

และ ด้วยพื้นฐาน/ความเข้าใจอันนี้  วิชาอัล-ญะเราะหฺ วัตตะอ์ดีล จึงหมายถึงว่า วิชาที่ว่าด้วยความบกพร่องและความเที่ยงธรรม(อะดาละฮฺ)ของนักรายงานหะดีษ ด้วยการใช้ถ้อยคำเฉพาะต่างๆในการเรียกขาน เพื่อการตอบรับหรือการปฏิเสธรายงานของพวกเขา(อุศูลุ อัล-หะดีษ หน้า 260 และบทนำหนังสือ อัล-ญะเราะหฺ วัตตะอ์ดีล 3/1)

การพัฒนาวิชา อัล-ญะเราะหฺ วัตตะอ์ดีล

บรรดา อุละมาอ์สนับสนุนให้ทำการญะเราะหฺและดะอ์ดีล และไม่ถือว่าสิ่งดังกล่าวเป็นการนินทาซึ่งต้องห้ามแต่อย่างใด โดยมีหลักฐานสนับสนุนดังนี้

1.   ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวแก่ชายคนหนึ่งว่า “(และ)นั่นคือพี่น้องที่ชั่วที่สุดในครอบครัวของเขา(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์)

2.   ท่าน เราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวแก่ฟาฏิมะฮฺ บินติ ก็อยสฺ ที่ถามถึงท่านมุอาวิยะฮฺ บิน อบีสุฟยาน และอบูญะฮม ซึ่งก็ได้รับคำตอบมาว่า

อบูญะฮมฺนั้น เขาไม่เคยวางไม้เท้าลงจากไหล่ของตัวเองเลย(ชอบตีภรรยา) แต่มุอาวิยะฮฺนั้น เขาเป็นมิสกีน(คนจน) และไม่มีทรัพย์สิน(บันทึกโดย มุสลิม)

สองหะดีษข้างต้น ถือเป็นหลักฐาน อัล-ญะเราะหฺ ในเชิงนะศีหะฮฺและการก่อผลดี ส่วน อัต-ตะอ์ดีล นั้น มีหลักฐานดังนี้

3.   ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่าบ่าวที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอัลลอฮ คือ คอลิด บิน วะลีด เขาคือหนึ่งในดาบทั้งหลายของอัลลอฮ(บันทึกโดย อะหฺมัด และอัต-ติรมีซีย์ จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ)

ดังนั้น บรรดาอุละมาอ์จึงอนุญาต อัล-ญะเราะหฺ วัตตะอ์ดีล เพื่อดูแลปกป้องชะรีอะฮฺและศาสนานี้ มิใช่เพื่อการเหยียดหยามมนุษย์ อนุญาตให้กระทำการญะเราะหฺต่อพยานในชั้นศาลฉันใด การญะเราะหฺต่อนักรายงานหะดีษก็เป็นที่อนุญาติฉันนั้น ใช่เพียงแค่นั้น การสนับสนุนและค้นหาความจริงในปัญหาศาสนานั้น ย่อมสำคัญยิ่งกว่าปัญหาสิทธิและทรัพย์สินอย่างแน่นอน

อัล-ญะเราะ หฺ และอัต-ตะอ์ดีล ในวิชาหะดีษเป็นสิ่งที่แพร่หลายในหมู่เศาะหาบะฮฺ ตาบิอีน และบรรดาอุละมาอ์ภายหลังของเขาจนถึงปัจจุบัน เพราะหวั่นกลัวต่อสิ่งที่ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ตักเตือนไว้ ความว่า

จะมีขึ้นแก่อุมมะฮฺรุ่นสุดท้ายของฉัน บุคคลซึ่งบอกเล่าหะดีษแก่พวกท่านในสิ่งที่พวกท่านและบิดาของพวกท่านไม่เคย ได้ยินมันมาก่อน ดังนั้น จงระมัดระวังพวกเขาเถิด และจงระมัดระวังพวกเขาเถิด(บทนำเศาะฮีห มุสลิม)

จาก ท่านยะหฺยา บิน สะอีด อัล-เกาะฮฺฏอน กล่าวว่า ฉันเคยถามท่านสุฟยาน อัษ-เษารีย์ ,ชุอฺบะฮฺ และมาลิก และท่านสุฟยาน บิน อุยัยนะฮฺ เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ไม่เคร่งครัดในหะดีษ แล้วก็มีชายคนหนึ่งมาหาฉันและถามเกี่ยวกับเขา พวกเขากล่าวว่าจงประกาศเถิดว่า หะดีษของเขาไม่แข็งแรง(เชื่อถือไม่ได้)(บทนำเศาะฮีหฺ มุสลิม)

จากอบูอิสหาก อัล-ฟะซารีย์ กล่าวว่า จง บันทึกจากบากิยยะฮฺ ในสิ่งที่เขารายงานจากผู้คนที่เป็นที่รู้จัก และจงอย่าบันทึกจากเขา ซึ่งสิ่งที่เขารายงานผู้คนที่ไม่เป็นที่รู้จัก และท่านจงอย่าเขียนสิ่งที่มาจากอิสมาอีล บิน อิยาศ ที่เขารายงานมาจากบุคคลที่เป็นที่รู้จักหรือนอกเหนือจากนั้น(บากิยยะฮฺ บิน อัล-วะลีด กระทำการดัดลีส-ปิดบังรายชื่อนักรายงานที่เฎาะอีฟ-บ่อยครั้งมาก)

เราสามารถรับรู้ถึงหะดีษเศาะฮีหฺและเฎาะอีฟได้ ก็ด้วยการตรวจสอบของบรรดาอุละมาอ์ผู้ทรงความรู้ที่อัลลอฮทรงประทานความเมตตา และความสามารถแก่เขาให้ได้รู้ถึงสถานภาพของนักรายงาน มีผู้กล่าวกับท่านอิบุล มุบาร็อกว่า “(เราจะทำอย่างไรกับ)หะดีษที่ถูกปลอมแปลงนี้?” ท่านตอบว่า บรรดาอุละมาอ์ผู้มีความรู้จะจัดการกับมันเอง

การ ส่งต่อหะดีษและผู้รายงานมันนั้น ก็คือการส่งต่อศาสนานั่นเอง ดังนั้น จึงจำเป็นสำหรับชะรีอะฮฺนี้ที่จะต้องทำการตรวจสอบสภาพของนักรายงานและความ เที่ยงธรรมของพวกเขา นั่นคือ เขาจะต้องเป็นคนที่มีอมานะฮฺ(ความรับผิดชอบ) , เข้าใจศาสนา , มีความตักวา(ยำเกรง) , ท่องจำและตรวจสอบหะดีษได้ , ไม่ขี้ลืมและสงสัย การละเลยต่อสิ่งดังกล่าวทั้งหมดอาจเป็นสาเหตุให้กระทำการมดเท็จต่อท่านเราะ สูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้

มีผู้กล่าวกับท่านยะหฺยา บิน สะอีด อัล-เกาะฮฺฏอน ว่าท่านไม่กลัวเป็นศัตรูกับบุคคลที่ท่านละทิ้งหะดีษของเขาหรือ?” ท่านกล่าวว่า การ ที่พวกเขาเป็นศัตรูกับฉันนั้น เป็นสิ่งดีกว่าสำหรับฉัน ที่จะให้ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม เป็นศัตรูต่อฉัน ซึ่งท่านจะกล่าวว่า : ทำไมพวกท่านพวกท่านรับเอาหะดีษในนามของฉัน ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าสิ่งนั้นคือ ความมดเท็จ(อัล-กิฟายะฮฺ หน้า 144)
ความแตกต่างของระดับชั้นนักรายงาน

ระดับชั้นของนักรายงานมีความแตกต่างกัน :

ใน หมู่พวกเขามีผู้ที่ อัษ-ษับตฺ(มั่นคง) , อัล-หาฟิซ(ความจำดี) , อัล-วาริอฺ(คนดี/เคร่งครัด) , อัล-มุตกิน(เข้มงวด) , อัน-นะกิด(ให้ความสำคัญกับหะดีษ) ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ ไม่มีความขัดแย้งใดๆต่อตัวเขา และถูก อัล-ญะเราะหฺ วัต-ตะอ์ดีลของเขานั้นได้รับการรับรอง และทัศนะของของเขาต่อนักรายงานนั้น สามารถนำมาเป็นหลักฐาน/สิ่งยืนยันได้

ในหมู่พวกเขามีผู้ที่มี คุณลักษณะ อัล-อัดลฺ(ยุติธรรม)ในตัวเอง มั่นคงในการรายงาน สัจจริง ซื่อสัตย์และในการเผยแพร่มัน มีความเคร่งครัดในศาสนา มีความจำและให้ความสำคัญต่อหะดีษเป็นอย่างดี ดังกล่าวนี้ คือ นักรายงานหะดีษที่มีความเที่ยงธรรม หะดีษของเขาสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ และบุคลิกภาพของเขาก็เชื่อถือได้

ในหมู่พวกเขามีผู้ที่พูดจริง เคร่งครัดในศาสนา เป็นคนดี และมีตักวา อีกทั้งยังมั่นคง แต่บางครั้ง เขารายงานผิดไป บรรดาอุละมาอ์ก็จะทำการตรวจสอบหะดีษของเขา แต่หะดีษของเขาก็ยังสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้

ในหมู่พวกเขามีผู้ ที่ พูดจริง เคร่งครัด และมีตักวา แต่บางครั้งเผลอเรอ สงสัย ผิดพลาด และหลงลืม ดังกล่าวนี้ สามารถบันทึกหะดีษที่เกี่ยวข้องกับการตัรฆีบ(จูงใจ-เชิญชวนสู่การทำความดี) และตัรฮีบ(การข่มขู่) ได้ รวมถึงเรื่องความสมถะและเรื่องมารยาทด้วย แต่ในเรื่องหะลาลและหะรอมนั้น ไม่อนุญาติให้นำมาเป็นหลักฐานได้

แต่ ใครที่เขามีความโง่เขลาอยู่ หะดีษของเขาจะต้องถูกปล่อยไป(ไม่นำมาใช้)และรายงานของเขาก็จะต้องถูกถอดถอน ออกไป(บทนำ อัล-ญะเราะหฺ วัตตะอ์ดีล 1/10)

*นำมาจากบทความชื่อ “สาระความรู้ว่าด้วยวิชาหะดีษ” โดย อะหฺมัด อบู ฟาซา แปลและเรียบเรียงโดย อบูฮันซอละฮฺ ซุนนูร อุษมาน บิน อิสหาก ลิงค์ http://www.fityatulhaq.net/forum/index.php/topic,2716.0.html

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: