RSS

ชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ หะฟิเซาะฮุลลอฮ

16 ธ.ค.

ชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ หะฟิเซาะฮุลลอฮ

ชื่อและการกำเนิด

ท่านชื่อ ชัยคฺ อบุล หาริษ อลี บิน หะสัน บิน อลี บิน อับดุลหะมีด อัล-หะละบีย์ อัล-อะษะรีย์ เกิดที่เมืองซัรกออ์ ประเทศจอร์แดน วันอาทิตย์ ที่ 29 ญุมาดิษษนีย์ ปีฮิจเราะฮฺที่ 1380 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม ปีคริศตศักราชที่ 1960

การศึกษาความรู้

ท่านศึกษาความรู้จากชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ เราะหิมะฮุลลอฮ ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1978 (ตอนอายุ 18 ปี) ขณะที่ครูของท่าน(หมายถึง ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์)ได้เดินทางมายังเมืองอัมมานโดยอพยมาจากซีเรีย ท่านได้รับอิทธิพลจากบุคลิกลักษณะของครูของท่าน อาจเป็นเพราะว่า ท่านใช้ชีวิตอยู่กับครูเป็นเวลานานเกือบ 1 ส่วน 4 ของ 1 ศตวรรษ (25 ปี)

ท่านเป็นลูกศิษย์ที่โดดเด่นมากเมื่อเทียบกับลูกศิษย์คนอื่นๆ จนกระทั่งชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ได้กล่าวยกย่องชมเชยท่านไว้ในหนังสือหลายๆเล่ม

ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ กับชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ เราะหิมะฮุลลอฮ ท่านจึงได้มีโอกาสทำงานร่วมกับครูของตนในการผลิตตำราวิชาการจำนวนไม่น้อยเหลือทีเดียว ส่วนหนึ่งจากตำราวิชาการดังกล่าว ก็คือ สิลสิละฮฺ อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหฺ และสิลสิละฮฺ อะหาดีษ อัฎ-เฎาะอีฟ เป็นต้น

อีกทั้ง ตำราวิชาการของชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ จำนวนไม่น้อยเลยที่ชื่อของท่านถูกระบุตามหลังชื่อของชัยคฺ อัล-อัลบานีย์

ชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ ถือเป็นอุละมาอ์ที่มีความสามารถมาก ท่านเริ่มต้นเขียนตำราวิชาการตั้งแต่อายุยังน้อย หนังสือหลายเล่มของท่านได้รับการชมเชยจากบรรดาอุละมาอ์ ซึ่งรวมถึงชัยคฺ อัล-อัลบานีย์เองด้วย งานเขียนของท่านมีมากถึง 200 เรื่อง หรือมากกว่านั้น

ท่านมักจะอ่านหนังสือ เขียน และศึกษาความรู้ที่ห้องสมุดส่วนตัวทุกวันไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อเนื่องกันโดยไม่แวะพัก นอกจากเพื่อรับประทานอาหารและละหมาด ห้องสมุดของท่านมี 2 ชั้น แต่ละชั้นกว้างไม่น้อยกว่า 500 เมตร และเต็มไปด้วยหนังสือมากมาย ทั้งหนังสือในอดีตและร่วมสมัย ว่ากันว่า ไม่มีหนังสือ(ศาสนา)ใหม่เล่มใดที่ถูกวางขาย เว้นแต่ท่านจะรีบซื้อมันมาทันที ห้องสมุดนี้เปิดทั้งเช้าและค่ำเพื่อส่วนรวม

ขณะที่กำลังศึกษาของชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ อยู่นั้น ท่านก็ได้ทำการศึกษาความรู้จากบรรดาอุละมาอ์คนอื่นๆอีกหลายคน และได้รับอิญาซะฮฺ(หนังสือรับรองความรู้และอนุญาตให้สอนความรู้ต่อไปได้)จากพวกเขา ส่วนหนึ่งของพวกเขาเหล่านั้น ก็คือ ชัยคฺ บิน บาซ และชัยคฺ อิบนุ อุษัยมีน เราะหิมะฮุมัลลอฮ เป็นต้น
ชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ ยังได้เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อเผยแพร่ดะอฺวะฮฺสะละฟียะฮฺที่ถูกต้อง เช่น ที่ประเทศอินโดนีเซีย , ซาอุดิอารเบีย , มาเลเซีย , เซเนกัล , อเมริกา , ยูเครน ,อียิตป์ , คูเวต , สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , อังกฤษ , ฝรั่งเศส , เนเธอแลนด์ , เคนยา , ฮังการีย์ และที่อื่นๆ
ท่านเป็นอุละมาอ์ร็อบบานีย์ที่อดทนและยืนหยัดในการเผชิญหน้ากับฟิตนะฮฺของพวกที่ชอบตักฟีร(การกล่าวหา/ตัดสินว่าเป็นกาฟิร)และตัจรีหฺ(การด่าทอและประณาม)ในยุคนี้ ด้วยการโต้แย้งและตอบโต้ที่ดี

หนังสืออนุญาตให้ทำการสอน(อิญาซะฮฺ)

ชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ ได้รับอิญาซะฮฺ(ใบรับรองและอนุญาต)ให้ทำการสอนความรู้ศาสนา โดยเฉพาะความรู้วิชาหะดีษ จากอุละมาอ์หลายๆท่าน นอกจากชัยคฺทั้ง 3 ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ก็ยังมีคนอื่นๆอีก ได้แก่ :

–          ชัยคฺ บะดีอุดดีน อัส-สินดีย์

–          ชัยคฺ มุหิบบุลลอฮ อัร-รอชิดีย์

–          ชัยคฺ อะฏออุลลอฮ หะนีฟ อัล-ฟูญิยานีย์

–          และชัยคฺ หัมมาด อัล-อันศอรีย์ เราะหิมะฮุมุลลอฮ

หนังสือและงานเขียนของท่าน

หนังสือประพันธ์

200 เรื่อง ทั้งที่เป็นบทความ หนังสือ และหนังสือชุด และในบรรดาหนังสือที่สำคัญ ได้แก่ :

–          อิลมุ อุศูลุล บิดอฺ

–          ดิรอสาต อิลมิยยะฮฺ ฟี เศาะฮีหฺ มุสลิม

–          รุอฺยะฮฺ วากิอิยยะฮฺ ฟี อัล-มันฮัจญ์ อัด-ดะอฺวิยยะฮฺ

–          อัน-นุกอต อะลา นุซหะฮฺ อัน-นะซ็อร

–          อะหฺกาม อัช-ชิตา ฟี อัส-สุนนะฮฺ อัล-มุฏอฮะเราะฮฺ

–          อะหฺกาม อัล-ลิดัยนฺ ฟี อัส-สุนนะฮฺ อัล-มุฏอฮะเราะฮฺ

–          อัต-ตะอ์ลีกอต อัล-อะษะริยยะฮฺ อะลา อัล-มันซูมะฮฺ อัล-บัยกูนิยยะฮฺ

–          อัด-ดะอฺวะฮฺ อิลัลลอฮ บัยนะ อัต-ตะญัมมุ อัล-หิซบีย์ วัต-ตะอาวุน อัช-ชัรอีย์

–          อัต-ตับศีร บิ เกาะวาอิด อัต-ตักฟีร และอื่นๆ

หนังสือตรวจทาน

ส่วนในด้านการตรวจทานนั้น ท่านได้ทำการตรวจทานหนังสือจำนวนมาก เช่น :

–          ฮิดายะฮฺ อัร-รุวาต ฟี ตัครีจญ์ อะหาดีษ อัล-มะศอบีหฺ วะ อัล-มิชกาต เขียนโดย อิบนุ หะญัร จำนวน 5 เล่ม

–          อัส-สุนัน เขียนโดย อิบนุ มาญะฮฺ จำนวน 4 เล่ม

–          มิฟตาหฺ ดาร อัส-สะอาดะฮฺ เขียนโดย อิบนุล ก็อยยิม จำนวน 3 เล่ม

–          อิฆอษะตุล ละหฺฟาน ฟี มะชายิดิช ชัยฏอน เขียนโดย อิบนุล ก็อยยิม จำนวน 2 เล่ม

–          อัต-ตะอ์ลีกอต อัร-รอฎิยยะฮฺ อะลา เราเฎาะฮฺ อัน-นะดิยยะฮฺ เขียนโดย ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ จำนวน 3 เล่ม

–          อัล-บาอิษ อัล-หะษีษ เขียนโดย อิบนุ กะษีร จำนวน 2 เล่ม

–          อัล-หิตตะฮฺ ฟี ซิรกฺ อัศ-ศิหาหฺ อัส-สิตตะฮฺ เขียนโดย ศิดดี้ก หะสัน คาน จำนวน 1 เล่ม

–          อัด-ดาอ์ วัด-ดะวาอ์ เขียนโดย อิบนุล ก็อยยิม จำนวน 1 เล่ม

–          อัล-มุตะวารี อะลา อับวาบ อัล-บุคอรีย์ เขียนโดย อิบนุล มุนัยยิร จำนวน 1 เล่ม และอื่นๆ

คำยกย่องสรรเสริญจากบรรดาอุละมาอ์

ครั้งหนึ่ง ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ ถูกถามเกี่ยวกับความถูกต้อง(เศาะฮีหฺ)ของหะดีษบทหนึ่ง ท่านตอบว่า “ฉันไม่ได้ท่องจำหะดีษดังกล่าว จงถาม อัล-หาฟิซ อลี อัล-หะละบีย์ เถิด” (ตุหฺฟะฮฺ ฏอลิบิล อะบี : 25-26)

ครั้งหนึ่ง ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ ถูกชัยคฺ อัซมี อัล-ญะวาบิเราะฮฺ ถามเกี่ยวกับการโต้แย้งของอบูรุหัยยิม ต่อชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ ,  ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ ตอบว่า “อลี หะสัน พี่น้องของเรานั้น เป็นหนึ่งในพัน(หมายถึง ดีกว่ามาก) เมื่อเทียบกับคนอย่างอบูรุหัยยิม” (มาซา ยันกิมุนา มินัล อิมาม อัล-อัลบานีย์ : 14)

และท่านยังกล่าวอีกว่า “สองคนที่มีความรู้วิชาหะดีษมากที่สุดในวันนี้ คือ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ และอบูอิสหาก อัล-หุวัยนีนย์” (เศาะฟะหาติล บัยฎออ์ มิน หะยาติล อิมาม อัล-อัลบานีย์ : 52)

ชัยคฺ ดร. อะหฺมัด บิน ศอลิหฺ อัซ-ซะฮฺรอนีย์ ได้เขียนในบทความของท่านที่ชื่อ “แด่อบุล หาริษ เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกอิจฉา” ไว้ว่า “ใช่ ฉันอิจฉา แต่ไม่ใช่ความริษยา ท่านคงจะถามว่าทำไม? ฉันขอตอบว่า ฉันรู้สึกอิจฉา เนื่องจากได้ยินและได้เห็นความรักที่เปี่ยมล้นของชัยคฺ มุหัมมัด นาศิรุดดีน อัล-อัลบานีย์ ที่ได้มอบให้แก่ท่าน โอ้อบุล หาริษ ท่านชัยคฺเชื่อใจท่านมาก และความสัมพันธ์ของท่านชัยคฺกับท่านก็ใกล้ชิดมากด้วยเช่นกัน…อัลลอฮุอักบัร

ขอสาบานต่ออัลลอฮ เหมือนว่าไม่มีโอกาสอันใดที่ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ ได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาบางอย่าง หรือได้อยู่ในมัจญ์ลิสบางแห่ง นอกจากว่า ท่านทั้งหลายจะได้ยินคำพูดของท่านชัยคฺกล่าวอยู่เป็นประจำว่า “อบุล หาริษ อยู่ไหน?” , “เราจะขอฟังความเห็นของอบุล หาริษ” , “อา นี่งัยอบุล หาริษ” , “ท่านคิดเห็นว่าอย่างไร โอ้ อบุล หาริษ?” , “สักครู่ๆ เหมือนอบุล หาริษ ต้องการแสดงความคิดเห็นน่ะ?” , “ไม่ใช่เช่นนั้นหรือ? โอ้ อบุล หาริษ?” ดังนั้น ฉันขอกล่าวสลามแก่ท่าน โอ้อบุลหาริษ ขอให้ความรู้และความใกล้ชิดสนิทสนมของท่านกับอิมาม อัล-อัลบานีย์มีบะรอกะฮฺ โอ้ อบุล หาริษ หากว่าฉันมีสิทธิ์อันทรงเกียรตินี้ละก็ ฉันยอมที่จะให้ดุนยาทั้งหลายถูกเอาไปจากฉัน” (อัร-ร็อด อับ-บุรหานีย์ : 82)

บรรดาอุละมาอ์คนอื่นๆก็ได้ยกย่องชมเชยท่าน เช่น ชัยคฺ ชุอัยบฺ อัล-อัรเนาษฺ ได้ให้ฉายแก่ท่านว่าเป็น ‘ครูวัยรุ่น’ อันเนื่องจากท่านมีความรู้มากตั้งแต่ยังมีอายุน้อย คือ ประมาณ 22 ปี (อัล-อะวาสิม มินัล เกาะวาสิม : 1/140)

ชัยคฺ สะอดฺ อัล-หุศ็อยนฺ ได้ให้ฉายาแก่ท่านว่าเป็น‘อิบนุ ตัยมียะฮฺ แห่งยุคสมัย’ (อัด-ดะอฺวะตุ วัด-ดุอาต มิน ชัรอิลลาฮุ ลิ อิบาดิฮี : 138)

ชัยคฺ อับดุลลอฮ อัล-อุบัยลาน กล่าวว่า “พี่น้องของเรา ชัยคฺ อัล-อัลลามะฮฺ อลี หะสัน ถือเป็นขุนพลนักดาอีย์อาวุโส(กิบาร)ที่จอร์แดนและชาม” (จากเว็ปไซต์ของท่าน ในฟัตวาของวันที่ 10 เศาะฟัร 1433)

ชัยคฺ บิน บาซ ก็ได้ยกย่องสรรเสริญท่านผ่านหนังสือทางการที่ได้ส่งให้แก่ชัยคฺ อลี อัล-หะลีย์ เช่นเดียวกับชัยคฺ อิบนุ อุษัยมีน ก็ได้ให้ฉายาแก่ท่านว่าเป็น ‘มหาสมุทรแห่งความรู้’ ชัยคฺ อบูอับดิลลาฮ อัช-เชากีย์ กล่าวว่า “ชัยคฺ อิมาม มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน ถูกถามในช่วงฮัจญ์ปีฮิจเราะฮฺที่ 1420 ท่านอยู่กับชัยคฺ เราะบีอฺ บิน ฮาดีย์ อัล-มัดเคาะลีย์ และชัยคฺ อลี บิน หะสัน อัล-หะละบีย์ ท่านได้ตอบคำถามส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนั้น ท่านกล่าวว่า : ‘จงถามผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้เถิด’ พร้อมกับชี้ไปยังชัยคฺ อลี หะละบีย์” (ตุหฺฟะฮฺ ฎอลิบิล อะบียฺ : 30-31)

ชัยคฺ หัมมาด อัล-อันศอรีย์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า อลี หะสัน อับดุลหะมีด จะกลายเป็นเคาะลีฟะฮฺ(ผู้แทนที่)ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์” (มัจญ์มูอะฮฺ ฟี ตัรญะมะฮฺ ชัยคฺ หัมมาด อัล-อันศอรีย์ : 2/598)

ในขณะที่ชัยคฺ มุหัมมัด บิน อับดุลวะฮฺฮาบ อัล-บันนา กล่าวว่า อิมาม อัล-อัลบานีย์ กับชัยคฺ อลี หะสันนั้น เปรียบเสมือนอิบนุ ตัยมียะฮฺ กับอิบนุล ก็อยยิม อัล-เญาซียะฮฺ เพราะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลานานกับครูของตน

ครั้นที่ชัยคฺ อลี อบูฮะนิยยะฮฺ ได้ไปเยี่ยมเยียนที่บ้านของอะฮฺลุลหะดีษแห่งเมืองมะดีนะฮฺ คือ ชัยคฺ อับดุลมุหฺสิน อัล-อับบาดนั้น ท่านได้ถามคำถามมากมายกับอุละมาอ์อาวุโสท่านนี้ ซึ่งในขณะนั้นลูกชายของท่าน คือ ชัยคฺ อับดุรร็อซซาก อัล-บัดรฺ ก็อยู่ด้วย หนึ่งในคำถามที่มากมายนั้น ก็คือคำถามเกี่ยวกับอุละมาอ์ที่จอร์แดน ซึ่งท่านได้แนะนำให้รับความรู้จากพวกเขา ชัยคฺ อับดุลมุหฺสิน กล่าวว่า “จงรับความรู้จากอลี หะสัน และพี่น้องของเขาเถิด” ชัยคฺ อลี อบูฮะนิยยะฮฺจึงถามว่า “แล้วฟัตวาของคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและชี้ขาดปัญหาศาสนา(ที่ระบุว่า ชัยคฺ อลี หะสัน เป็นมุรญิอะฮฺ)ล่ะครับ ท่านชัยคฺ?” ท่านตอบว่า “ไม่มีผลแต่อย่างใด” (ตุหฺฟะฮฺ ฏอลิบิล อะบียฺ : 41-42)

ชัยคฺ มัชฮูร หะสัน อลู สัลมาน ได้กล่าวไว้ขณะพูดถึงชัยคฺ อลี หะสัน ว่า“ท่านคืออุละมาอ์ของเรา เป็นผู้นำของเรา และเป็นอิมามของเรา”

ชัยคฺ มุหัมมัด บิน อุมัร มัซมูล กล่าวว่า “โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้าถือว่าชัยคฺ อลี หะสัน และชัยคฺ สาลิม อัล-หิลาลีย์ เป็นครูของข้าพเจ้า” (ตุหฺฟะฮฺ ฏอลิบิล อะบียฺ : 61)

และยังมีคำยกย่องสรรเสริญอีกมากมายจากอุละมาอ์ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ คนอื่นๆ ตลอดจนคำแนะนำให้เรารับความรู้จากชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ เช่น ชัยคฺ อับดุลอะซีซ อลู ชัยคฺ , ชัยคฺ ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ อลู ชัยคฺ , ชัยคฺ หุสัยนฺ บิน อับดุลอะซีซ อลู ชัยคฺ , ชัยคฺ มุกบิล บิน ฮาดีย์ อัล-วาดิอีย์ , ศาสตราจารย์ ดร. ชัยคฺ อิบรอฮีม อัร-รุหัยลีย์ , ชัยคฺ อับดุลมะลิก เราะมะฎอนีย์ อัล-ญะซาอิรีย์ , ชัยคฺ มุหัมมัด ญามิล ซัยนู เป็นต้น

คำครหาและการใส่ร้ายที่ท่านประสบ

ข้อกล่าวหาว่าเป็น ‘มุรญิอะฮฺ’

พวกที่มีความคิดเคาะวาริจญ์ ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศที่รู้สึกปวดร้อนต่องานเขียนและการบรรยายของท่านชัยคฺ ซึ่งได้ทำการตอบโต้และหักล้างแนวความคิดของพวกเข

จนกระทั่ง พวกเขาได้ใส่ร้ายต่อชัยคฺ อลี หะสัน ด้วยข้อหามุรญิอะฮฺ และกล่าวหาว่าท่านมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนว่า การงานของร่างกายนั้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา(อีมาน)

นี่ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะก็มีอุละมาอ์อะฮฺลุสสุนนะฮฺหลายคนที่ประสบกับสิ่งที่คล้ายคลึงกันนี้ เชน ท่านอับดุลลอฮ บิน มุบาร็อก หรือแม้แต่ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์เองก็ตาม

ทั้งๆที่ชัยคฺ อลี หะสัน ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในหนังสือหลายเล่ม และในการบรรยายของท่านหลายครั้งว่า การปฏิบัตินั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา เช่น ท่านกล่าวว่า “ใช่ ผมขอยืนยันว่า การงานของร่างกายนั้น จำเป็นจะต้องอยู่ในขอบเขตของการศรัทธา การมีอยู่ของมันคือหนึ่งในข้อผูกพันและเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำต้องมี ในขณะที่การดูแคลนและมองข้ามมันไปนั้น คือความชั่วร้ายที่เป็นอันตรายยิ่ง” (อัต-ตันบีฮาต อัล-มุตะวาอิมะฮฺ : 13-14)

และท่านยังเป็นอุละมาอ์ที่ทำการตอบโต้และหักล้างแนวความคิดของพวกมุรญิอะฮฺอีกด้วย หนังสือส่วนหนึ่งของท่านที่กล่าวถึงเรื่องนี้ ก็คือ ‘ตันวีรุล อิรญาอ์’ , ‘อัร-ร็อด อัล-บุรฮานีย์’ , ‘อัต-ตะอ์รีฟ วัต-ตันบีอะฮฺ บิ ตะอ์ศีละติล อิมาม อัล-อัลบานีย์ ฟี มะสาอิลิล อิมาม วัร-ร็อด อะลัล มุรญิอะฮฺ’ ซึ่งเป็นหนังสือหักล้างแนวความคิดของพวกมุรญิอะฮฺ และเป็นหลักฐานชัดเจนว่าท่านอยู่บนแนวทาง(มันฮัจญ์)ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺในเรื่องหลักศรัทธา(อีมาน)

ใครคือมุรญิอะฮฺที่แท้จริง? ชัยคฺ อัล-บัรบะฮารีย์ กล่าวว่า “ผู้ใดกล่าวว่า : อีมานนั้น คือ (ด้วย)คำพูดและการกระทำ สามารถเพิ่มขึ้นและลดลงได้ แท้จริง เขา(คนนี้)ได้ออกจาก(ความเชื่อ)อิรญาอ์(ของพวกมุรญิอะฮฺ)โดยทั้งหมด ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงสุดท้าย” (ชัรหุส สุนนะฮฺ : 123 , 161)

ข้อกล่าวหาว่าเป็น ‘วิหฺดะตุล อัดยาน’ (พวกที่พยายามรวมศาสนาต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว)

ในช่วงท้ายมานี้ ก็มีการกล่าวหาว่า ชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ เป็นพวกที่มีแนวความคิดต้องการรวบรวมศาสนาต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว อันเนื่องมาจากการที่ท่านไปชื่นชม ‘ริสาละฮฺ อัล-อุมมาน’ ข้อกล่าวหานี้เป็นความจริงหรือ? และริสาละฮฺ อัล-อุมมานนั้นคืออะไรกัน? คำตอบคือ ข้อกล่าวหานี้เป็นเท็จด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

1. ชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ ได้ยืนยันถึงความกุฟรฺของแนวคิด วิหฺตะดุล อัดยาน ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ก่อนที่ข้อกล่าวหานี้จะมีขึ้นมาเสียอีก ท่านได้กล่าวไว้ในการตรวจทานหนังสือ อัล-อุบูดิยยะฮฺ ของชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ หน้า 226 พิมพ์ในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1410 ไว้ว่า “สิ่งที่คนบางคนได้ป่าวประกาศกันในวันนี้ เกี่ยวกับแนวความคิดการรวมศาสนาต่างๆเข้าด้วยกัน  ความขันติธรรมในการนับถือศาสนา และการเป็นพี่น้องเพื่อนมนุษย์(โดยไม่ต้องมีการแบ่งแยกศาสนา)นั้น ถือเป็นรูปแบบหนึ่งจากความหลงผิดของคนมดเท็จ มันเป็นความหลงผิด และเป็นการกุฟรฺของพวกเขา พวกเขาประสงค์ในสิ่งเหล่านั้น เพื่อถอดถอนรากฐานคำสอนของอิสลาม และเพื่อทำลายแก่นแท้ของศาสนาอัลลอฮจากหัวใจของมนุษย์ ดังนั้น จงระวังเถิด…จงระวังเถิด!!” (อัล-อุบูดิยยะฮฺ : 226 พิมพ์ในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1410 ตรวจทานโดยชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์)

2. ชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ กล่าวว่า “และเป็นที่รับรู้กันว่า คำพูดที่มีรายละเอียดของคนๆหนึ่งนั้น จะลบล้างคำพูดที่โดยภาพรวมของเขา และคำพูดที่ชัดเจนนั้น มาก่อนคำพูดที่คลุมเครือ” (อัร-ร็อด อะลัล บักรีย์ : 2/623)

หากชัยคฺ อลี หะสัน อัล-หะละบีย์ ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกที่พยายามรวมศาสนาต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว เพียงเพราะท่านไปชมเชยริสาละฮฺ อัล-อุมมานเสียแล้ว นั่นก็เป็นเพียงสิ่งที่คลุมเครือเท่านั้น และจำเป็นที่จะต้องกลับไปยังคำพูดของท่านที่ชัดเจนและแจ่มแจ้ง

และท่านได้กล่าวไว้หลายต่อหลายครั้ง ทั้งในหนังสือและในการบรรยายของท่านว่า ท่านได้ตัดขาดความเกี่ยวข้องกันกับแนวคิด วิหฺดะตุล อัดยาน และผู้ที่มีแนวคิดเช่นนี้นั้น คือผู้ปฏิเสธศรัทธา แต่อย่างไรก็ตาม พวกที่กล่าวหาท่านด้วยข้อกล่าวหานี้ ก็ยังคงแหกปากตะโกนกล่าวหาท่านไม่เปลี่ยนแปลง

ท่านยังกล่าวอีกว่า“ผมขอกล่าวด้วยคำพูดที่ชัดเจนและแจ่มแจ้ง และขอยืนยันถึงแก่นแท้ของอะกีดะฮฺสะละฟียะฮฺที่แข็งแรง ซึ่งผมได้มีชีวิตอยู่บนมัน และได้ถูกอบรมด้วยมันตั้งแต่เมื่อ 30 ปีก่อน ผมขอกล่าวว่า แนวความคิดวิหฺดะตุล อัดยานนั้น เป็นถ้อยคำที่กุฟุรฺ และไม่มีผู้ใดกล่าวมัน นอกจากผู้ปฏิเสธศรัทธา หรือคนโง่เขลา หรือคนที่หลงทาง” และท่านก็ได้นำเสนอหลักฐานจากสูเราะฮฺอัล-กาฟิรูน (ส็อดดุต ตัสนีอฺ : 219)

3. ริสาละฮฺ อัล-อุมมาน เป็นสาส์นที่เขียนโดยกษัตริย์ของประเทศจอร์แดน และได้รับการลงนามจากอุละมาอ์ 200 คนจากประเทศต่างๆ ส่วนหนึ่งจากผู้ลงนาม ก็คือ กษัตริย์ของประเทศซาอุดิอารเบีย อับดุลลอฮ บิน อับดุลอะซีซ , ชัยคฺ อับดุลลอฮ มันนีอฺ (สมาชิกสภาอุละมาอ์อาวุโส) , ชัยคฺ ศอลิหฺ อาลุชชัยคฺ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของประเทศซาอุดิอารเบีย) คำครหานี้ถูกขว้างปาใส่ชัยคฺ อลี อัล-หะละบีย์ แต่กลับไม่ถูกโยนให้พวกเขาข้างต้นนี้? ทั้งๆที่ชัยคฺ อลี อัล-หะละบีย์นั้น ไม่ได้ร่วมลงนามในสาส์นฉบับนี้??

4. หากชัยคฺ อลี อัล-หะละบีย์ มีความคิดวิหฺดะตุล อัดยานจริง ทำไมท่านจึงไม่ถูกตักฟีร แต่กลับถูกตับดีอฺ(จากอุละมาอ์บางคน)เท่านั้น? ทั้งที่ แนวความคิดนี้เป็นกุฟรฺมิใช่หรือ?

5. แท้จริง ในริสาละฮฺ อัล-อุมมาน มีคำกล่าวที่เป็นหลักฐานว่า แท้จริงแล้ว ในสาส์นฉบับนี้นั้นไม่มีแนวคิดการรวบรวมศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างใด ก็คือคำว่า ‘ยังคงความแตกต่างในเรื่องหลักศรัทธา’

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

%d bloggers like this: