RSS

ชัยคฺ มัชฮุร หะสัน อาลิ สัลมาน หะฟิเซาะฮุลลอฮ

27 พ.ย.

ชัยคฺ มัชฮุร หะสัน อาลิ สัลมาน หะฟิเซาะฮุลลอฮ

ชื่อและตระกูล

ชื่อของท่านคือ มัชฮูร บิน หะสัน บิน มะหฺมูด อาลิ สัลมาน มีกุนยะฮฺ(ฉายา)ว่า อบูอุบัยดะฮฺ ท่านเป็นชัยคฺที่เจริญรอยตามสะลัฟและยึดมั่นกับรายงานของพวกเขา ท่านเขียนหนังสือวิชาการหลายเล่มที่มีประโยชน์ รวมถึงหนังสือของอุละมาอ์คนอื่นๆที่ท่านได้ตัครีจญ์และตะหฺกีกด้วย

การเกิด

ท่านเกิดที่ปาเลสไตน์ ในปีฮิจเราะฮฺที่ 1380 (ตรงกับปีคริสตศักราช 1960)

ครอบครัวและการศึกษาหาความรู้

ท่านได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ดีที่ได้อพยพไปยังจอร์แดน และอาศัยอยู่ที่เมืองอัมมานในปีที่ 1967 เนื่องจากการโจมตีของอิสราเอล ท่านจบการศึกษาระดัมมัธยมศึกษาที่นั่น และได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยชะรีอะฮฺ คณะฟิกฮฺและอุศูลุลฟิกฮฺ ท่านทุ่มเทเวลาของตนเองไปกับการศึกษา อ่าน และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในอิสลาม จนกระทั่งท่านได้อ่านตำรับตำราเป็นจำนวนมาก เช่น อัล-มัจญ์มูอฺ เขียนโดยอิมามอัน-นะวะวีย์ ,   อัล-มุฆนีย์ เขียนโดยอิบนุกุดามะฮฺ , ตัฟสีรอิบนุกะษีร , ตัฟสีรอัล-กุรฏุบีย์ ,   เศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย์ พร้อมด้วยคำอธิบายของอิบนุหะญัร , เศาะฮีหฺมุสลิมพร้อมคำอธิบายของอัน-นะวะวีย์ และหนังสืออื่นๆอีกมากมาย ท่านได้รับอิทธิพลสูงจากอุละมาอ์ผู้ยิ่งใหญ่ อย่างเช่นชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ และลูกศิษย์ของเขา คือ ชัยคุล อิสลามที่สอง อิบนุล ก็อยยิม อัล-เญาซีย์

ครูบาอาจารย์

ท่านยังได้รับอิทธิพลโดยตรงจากครูบาอาจารย์คนอื่นๆ ทั้งที่สอนแบบทางการ และที่ท่านได้เข้าร่วมในหะละเกาะฮฺต่างๆ ส่วนหนึ่งจากครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของท่าน คือ

1.อัล-อัลลามะฮฺ ชัยคฺ อัล-มุหัดดิษ มุหัมมัด นาศิรุดดีน อัล-อัลบานีย์

2.ชัยคฺ อัล-ฟากิฮฺ มุศเฏาะฟา อัซ-ซัรกออ์

งานของท่าน

1.ท่านคือหนึ่งในผู้ผลิตวารสารอัศ-เศาะลาหฺที่ถูกตีพิมพ์ที่จอร์แดน และยังเป็นหนึ่งในบรรณาธิการและคอลัมนิสของวารสารดังกล่าวด้วย

2.ท่านเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมัรกัซอิมามอัล-อัลบานีย์ ประเทศจอร์แดน

3.ท่านเป็นคณะกรรมการมุจตะมะอฺ อัล-อิลมีย์ วัล-อิฟตาอ์ มัรกัซ อิมาม อัล-อัลบานีย์

4.ท่านทำหน้าที่อบรมพื้นฐานการศึกษาอิสลามและกิจกรรมการดะอฺวะฮฺอื่นๆ

การยกย่องจากบรรดาอุละมาอ์

– ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ ยกย่องท่านมาก เช่นในสิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ 1/903 ชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ กล่าวว่า ฉันรับคุณประโยชน์นี้ทั้งหมดจากการตะหฺกีก(การตรวจทาน)ของพี่น้องที่มีเกียรติ มัชฮุร หะสัน ในหนังสืออัล-คิลาฟิยยาต

– เช่นเดียวกับชัยคฺ บักรฺ อบูซัยดฺ ท่านได้กล่าวไว้ในบทนำของท่านต่อหนังสือ ‘อัล-มุวาฟะก็อต’ เขียนโดย ชัยคฺ มัชฮูร หะสัน อาลิ สัลมาน ว่า หลายครั้ง ฉันอยากเห็นหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ ผลิด และเป็นหนังสือที่ถูกเรียบเรียงตามที่มันควรเป็น จนกระทั่งอัลลอฮผู้ทรงเกียรติได้ทำให้เรื่องนี้เป็นที่ง่ายดายผ่านการประพันธ์ของอัล-อัลลามะฮฺ อัล-มุหักกิก ชัยคฺ มัชฮูร บิน หะสัน อาลิ สัลมาน

ในบทนำหนังสือของชัยคฺ มัชฮูร บิน หะสัน อาลิ สัลมาน ที่มีชื่อว่า “กุตุบุน หาซซะรอ มินฮัล อุละมาอ์” ชัยคฺ บักรฺ อบูซัยดฺ ได้เขียนไว้ว่า แท้จริง ผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้โดยรบรวมคำตักเตือนเพื่ออุมมะฮฺ เพื่อจะได้ปกป้องอุมมะฮฺจากสิ่งที่จะทำลายศาสนาของพวกเขา ทำลายอิบาดะฮฺของพวกเขา ทำลายมารยาทของพวกเขา และทำลายเตาฮีดของพวกเขาต่ออัลลอฮ ผู้ที่คู่ควรในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ก็คือ คนศอลิหฺ มีความรู้ ดี มีความเข้าใจที่กว้างขวาง มีความอดทนในการตรวจสอบการอภิปรายขนาดยาว ศึกษาความรู้และหนังสือหลากหลายแขนง พร้อมกับมีการตรวจสอบที่ถูกต้องและแม่นยำ และเมื่อฉันอ่านบทนำของหนังสือเล่มนี้ และเนื้อหาบางส่วนของมันแล้ว ฉันพบว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ ชัยคฺ มัชฮูร บิน หะสัน อาลิ สัลมาน เป็นผู้ที่คู่ควรอย่างยิ่ง เพราะท่ามีความรู้และความสามารถดังกล่าวข้างต้น

– ชัยคฺ อัล-อัลลามะฮฺ อัล-มุหัดดิษ มุกบิล บิน ฮาดีย์ อัล-วาดิอีย์ เราะหิมะฮุลลอฮ เคยถูกถามซึ่งมีระบุไว้ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่า ‘ตุหฺฟะตุล มุญีบ อะลา อัสอิลาติล ฮะฎิรวัล เฆาะรีบ’ หน้าที่ 160 ว่า “อุละมาอ์คนใดบ้างที่ท่านจะแนะนำแก่เราให้ยึดพวกเขาเป็นแหล่งอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่พวกเขาเขียน หรือเทปบรรยายของพวกเขาที่ทราบสามารถฟังได้?”

ท่านตอบว่า เรามักจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ และไม่ใช่เพียงครั้งเดียว แต่กระนั้น เราจะทวนมันอีกครั้ง ส่วนหนึ่งของพวกเขาได้แก่ ชัยคฺ นาศิรุดดีน อัล-อัลลารนีย์ และลูกศิษย์บางคนของท่านที่มีคุณธรรม เช่น อะคีย์ อลี บิน หะสัน บิน อับดิลหะมีด อัล-หะละบีย์ , อะคีย์ สาลิม บิน อีด อัล-หิลาลีย์ และอะคีย์ มัชฮุร หะสัน อาลิ สัลมาน

– ชัยคฺ อัล-อัลลามะฮฺ อัล-มุหัดดิษ อับดุลมุหฺสิน อัล-อับบาด ได้กล่าวไว้หนังสือที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์มากของท่าน ชื่อว่า “ริฟก็อน อะฮฺลัสสุนนะฮฺ บิอะฮฺลิสสุนนะฮฺ” ในหน้าที่ 8-9 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2   ปีฮิจเราะฮฺที่ 1426 ว่าและฉันขอสั่งเสียแก่นักศึกษาหาความรู้ทั้งหลายที่อยู่ในประเทต่างๆให้รับความรู้จากผู้รู้อะฮฺลุสสุนนะฮฺที่ประเทศจอร์แดน เช่น ลูกศิษย์ของชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ เราะหิมะฮุลลอฮ ที่จอร์แดน ซึ่งได้สร้างมัรกัซเพื่อการดะอฺวะฮฺ ชื่อว่า มัรกัซ อิมาม อัล-อัลบานีย์ หลังจากที่ท่านได้จากไป

งานในปัจจุบัน

–          มัสญิดอัส-สุนนะฮฺ : ชัยคฺ อบูอุบัยดะฮฺ มัชฮุร หะสัน อาลิ สัลมาน หะฟิเซาะฮุลลอฮ ทำการสอนทุกวันพฤหัสบดี ช่วงเวลาระหว่างมัฆริบกับอิชาอ์ โดยอธิบายเศาะฮีหฺมุสลิม พร้อมคำอธิบายของอิมามอัน-นะวะวีย์ อัลหัมดุลิลลาฮ ชั้นเรียนนี้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเกิน 8 ปีแล้ว
–          มัสญิดอิมามอัล-อัลบานีย์ : ท่านมักจะมาอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำตอบต่างๆ
–          และอื่นๆ

เว็ปไซต์ของท่าน : www.mashhoor.net

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: