RSS

อัล-วะลาอ์ วัล-บะรออ์ : กุญแจแห่งความสมบูรณ์ของเตาฮีด

17 ต.ค.

อัล-วะลาอ์ วัล-บะรออ์ : กุญแจแห่งความสมบูรณ์ของเตาฮีด
เรียบเรียงโดย อุมมุ อับดิรเราะหฺมาน
จากเว็ปไซต์ muslimah.or.id
แปลและเรียบเรียงโดย Zunnur

อัลลอฮ อัซ-ซะวะญัลลา ทรงกำหนดความสุขที่แท้จริงแก่บผู้ที่ปฏิบัติและดำรงมั่นบนศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงกำหนดความทุกข์ยากและความตกต่ำแก่ผู้ที่เป็นศัตรูต่อศาสนาอิสลาม

แท้จริง รากฐานของศาสนาอิสลาม คือ ถ้อยคำแห่งเตาฮีด ‘ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮ-ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ’ และด้วยการกล่าวและปฏิบัติตามถ้อยคำนี้เองที่จำแนกผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธา และจำแนกผลตอบแทนจากสวนสวรรค์และความร้อนแห่งไฟนรก

เตาฮีดของคนๆหนึ่งจะยังไม่สมบูรณ์ จนกว่าเขาจะรักและเกลียดชังเพื่ออัลลอฮ ให้และไม่ให้เพื่ออัลลอฮ นี่แหล่ะคือสิ่งที่เรียกว่า อัล-วะลาอ์ วัล-บะรออ์

รู้จักอัล-วะลาอ์ และอัล-บะรออ์ 

          อัล-วะลาอ์ ในทางภาษาหมายถึง ใกล้ชิด ส่วนความหมายในทางชะรีอะฮฺ ก็คือ การมอบความรัก ความเคารพ และปรารถนาที่จะได้อยู่ร่วมกับผู้ที่เขารักด้วยร่างกายและจิตใจ ส่วน อัล-บะรออ์ ในทางภาษาแล้วหมายถึง เป็นอิสระ หรือหลุดพ้น ในขณะที่ความหมายในทางชะรีอฺ หมายถึง การมอบความเป็นศัตรูและการออกห่างให้

พี่น้องของฉัน พึงทราบเถิดว่า มุสลิมะฮฺ(และมุสลิมีน)คนหนึ่งที่รักอัลลอฮ ถูกสั่งใช้ให้แสดงความรักของเขาที่มีต่ออัลลอฮ ด้วยการรักสิ่งที่อัลลอฮรัก และเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮทรงเกลียดชัง สิ่งที่อัลลอฮจงรัก ก็คือ การเชื่อฟังภักดีต่อคำสั่งใช้ของพระองค์ และบุคคลที่เชื่อฟังภักดีพระองค์ ในขณะที่สิ่งที่อัลลอฮทรงเกลียดชังนั้น ก็คือ การฝ่าฝืน(และการละเมิด)ต่อข้อห้ามของพระองค์ และบุคคลที่ทำการฝ่าฝืนและตั้งภาคีต่อพระองค์

ดังนั้น พวกท่านจงมี อัล-วะลาอ์ ต่อการเชื่อฟังภักดีและบุคคลที่เชื่องฟังภักดี และจง อัล-บะรออ์ ต่อการฝ่าฝืนและการตั้งภาคี และบุคคลที่กระทำสิ่งดังกล่าว

ใครคือผู้มีสิทธิ์ได้รับ อัล-วะลาอ์ และอัล-บะรออ์?

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับอัล-วะลาอ์อย่างสมบูรณ์ ก็คือ บรรดาผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่ออัลลอฮและเราะสูลของพระองค์ ดำเนินปฏิบัติตามข้อสั่งใช้ของพระองค์ และละทิ้งข้ามห้ามของพระองค์ บนพื้นฐานของเตาฮีด

ส่วนผู้ที่จะได้รับอัล-วะลาอ์ส่วนหนึ่ง และจะต้องได้รับ อล-บะรออ์ส่วนหนึ่ง ก็คือ มุสลิมที่ทำการฝ่าฝืน ละทิ้งข้อสั่งใช้บางอย่าง และปฏิบัติสิ่งต้องห้ามบางประการ

และผู้ที่จะต้องได้รับอัล-บะรออ์อย่างสมบูรณ์ ก็คือ บรรดาผู้ตั้งภาคีและผู้ปฏิเสธศรัทธา รวมทั้งผู้ศรัทธาที่ตกมุรตัด(หลุดออกจากศาสนา) , ตั้งภารคีต่ออัลลอฮ , ทิ้งละหมาดฟัรฎู หรือกระทำสิ่งอื่นๆที่ทำให้ตกศาสนา

สัญลักษณ์บางอย่างของอัล-วะลาอ์

–          หิจญ์เราะฮฺ คือ อพยพหรือย้ายจากสังคมแห่งการตั้งภาคีไปสู่สังคมอิสลาม จากสังคมแห่งการฝ่าฝืนไปสู่สังคมของผู้เชื่อฟังภักดี

–          จำเป็นต้องรักพี่น้องมุสลิม ดังที่รักตนเอง และชอบที่จะให้สิ่งดีงามมีกับพวกเขา เฉกเช่นที่ชอบให้ความดีงามมีแก่ตัวเอง รวมถึงไม่อิจฉาและมุ่งร้ายต่อพวกเขา

–          จำเป็นต้องเชื่อมสัมพันธ์และสมาคมกับพี่น้องมุสลิม โดยจะต้องรักษาสิทธิ์ของพวกเขา อันได้แก่ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยไข้ , ละหมาดและส่งมัยยิต(ศพ) , ไม่คดโกง , ไม่เอาทรัพย์สินของพวกเขาอย่างอธรรม และอื่นๆ สมาคมกับญะมาอะฮฺของพวกเขา และชอบที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขา อ่อนโยน และทำดีกับพวกเขา , ขอดุอาอ์และวิงวอนขอต่ออัลลอฮให้ทรงอภัยโทษแก่พวกเขา

สัญลักษณ์บางอย่างของอัล-บะรออ์

–          เกลียดชังการตั้งภาคีและการปฏิเสธศรัทธา รวมถึงบุคคลที่กระทำสิ่งดังกล่าว แม้นว่า จะด้วยการซ่อนความเกลียดชังนั้นไว้ในใจก็ตาม

–          ไม่เลือกผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้นำ และไม่ให้พวกเขาหรือผู้ที่สนิทสนมใกล้ชิดกับพวกเขาให้รักษาความลับ หรือรับผิดชอบงานบางอย่างที่สำคัญ

–          ไม่มอบความรัก การคบค้าสมาคม และการเป็นมิตรสหาย(ที่พิเศษ)แก่พวกเขา

–          ไม่ทำตามพวกเขาในเรื่องที่เป็นคุณลักษณะหรือการปฏิบัติที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยา(เช่น การแต่งงาน  หรือการรับประทานอาหาร เป็นต้น) หรือเรื่องศาสนา (เช่น การเฉลิมฉลองในวันเฉลิมฉลองของพวกเขา เป็นต้น)

–          ไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือ , ยกย่อง และสนับสนุนพวกเขา ในเรื่องที่สร้างความเสียหายแก่อุมมะฮฺอิสลาม

–          ไม่วิงวอนขอการอภัยโทษจากอัลลอฮแก่พวกเขา(แต่วิงวอนขอให้อัลลอฮฺมอบทางนำให้พวกเขาเข้ารับอิสลามได้) และไม่นอบน้อมถ่อมตนต่อพวกเขา

–          ไม่ตัดสินต่อพวกเขา หรือพอใจในการตัดสิน(กฎหมาย)ของพวกเขา หากพวกเขาละทิ้งการตัดสินหรือกฎหมายของอัลลอฮและเราะสูลของพระองค์

ผลจาก อัล-วะลาอ์ วัล-บะรออ์

1. ได้รับความรักจากอัลลอฮ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “อัลลอฮฺ ตรัสว่า : เป็นสิ่งจำเป็นเหนือความรักของข้า (ที่จำต้องมอบให้)แก่ผู้ที่รักกันเพื่อข้า” (บันทึกโดย มาลิก , อะหฺมัด , หิบนุ หิบบาน , อัล-หากิม)

2. ได้อยู่ใต้ร่มเงาให้อรัชของอัลลอฮในวันกิยามะฮฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า : “แท้จริง อัลลอฮทรงตรัสในวันกิยามะฮฺว่า : อยู่ไหน บุคคลที่รักกันเพื่อเกียรติของข้า? วันนี้ ข้าจะให้พวกเขาอยู่ภายใต้ร่มเงาของข้า ในวันที่ไม่มีร่มเงาใด เว้นแต่ร่มเงาของข้าเท่านั้น” (หะดีษกุดสีย์ บันทึกโดย มุสลิม)

3. ได้รับความหอมหวานแห่งอีมาน

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “ผู้ใดที่ปรารถนาความหอมหวานแห่งอีมาน เขาจงรักคนผู้หนึ่ง โดยที่เขามิได้รักคนๆหนึ่งนอกจากเพื่ออัลลอฮ” (บันทึกโดย อะหฺมัด)

4. ได้เข้าสู่สวนสวรรค์

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “พวกท่านจะมิได้เข้าสวรรค์ จนกว่าพวกท่านจะศรัทธา และพวกท่านจะยังไม่ศรัทธา จนกว่าพวกท่านจะรักใคร่กัน” (บันทึกโดย มุสลิม)

5. ได้รับอีมานที่สมบูรณ์

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “ผู้ใดที่รักและเกลียดชัง , ให้และยับยั้งการให้เพื่ออัลลอฮ ดังนั้น อีมานของเขาสมบูรณ์แล้ว” (บันทึกโดย อบูดาวูด และอัต-ติรมีซีย์ หะดีษหะสัน)

สิ่งที่ต้องใส่ใจและระมัดระวังใน อัล-วะลาอ์ วัล-บะรออ์

มุสลิมะฮฺ(และมุสลิมีน)ที่มีพ่อแม่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา จะต้องทำดีต่อท่านต่อไป และไม่อนุญาตให้เชื่อฟังในการละทิ้งข้อสั่งใช้ของอัลลอฮ หรือละเมิดข้อสั่งห้ามของพระองค์

เป็นที่ต้องห้ามสำหรับมุสลิมะฮฺที่จะนิกาหฺ(แต่งงาน)กับชายผู้ปฏิเสธศรัทธา เพราะศาสนาของผู้หญิงจะ(โน้มเอียง)ตามศาสนาของสามีของเธอ

อ้างอิง

อัล-วะลาอ์ วัล-บะรออ์ โดย ชัยคฺ อัล-อัลลามะฮฺ ศอลิหฺ อัล-เฟาซาน และอัล-วะลาอ์ วัล-บะรอ์ โดย อุสตาซ อะฟีฟีย์ อับดุลวะดูด

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 17, 2012 in บทความ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: