RSS
เนื้อเรื่องย่อ
31 ก.ค.

รูปภาพอิสลามเผยแผ่ศาสนาด้วยคมดาบจริงหรือ?
ดร.ซากิร ไนค์ ตอบ
นะญาฮฺ แปลและเรียบเรียง

คาถาม: อิสลามถูกเรียกว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพได้อย่างไรกัน ในเมื่อมันเผยแผ่ด้วยคมดาบ

คาตอบ : ข้อกล่าวหาอย่างหนึ่งจากคนมิใช่มุสลิมก็คือ อิสลามจะไม่มีผู้นับถือจานวนหลายล้านคนทั่วทุกมุมโลกเช่นนี้ หากไม่ได้ใช้การเผยแผ่ด้วยกาลังบีบบังคับ(คือเพราะใช้กาลังบังคับถึงมีคนนับถืออิสลามจานวนมหาศาล) ประเด็นต่างๆที่จะกล่าวต่อจากนี้ จะทาให้กระจ่างชัดว่า หาใช่การการเผยแผ่ด้วยคมดาบไม่ แต่มันเป็นพลังของความจริง พลังแห่งเหตุผล พลังแห่งตรรกะ ที่มีอยู่ในธรรมชาติของมัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการขยายตัวของอิสลามเป็นไปอย่างรวดเร็ว

1. อิสลามมาจากรากศัพท์ของคาว่า สลาม ซึ่ง หมายถึง สันติภาพ นอกจากนี้ยังหมายถึง การยอมจานนต่ออัลเลาะฮฺ(ซ.บ.)อีกด้วย ดังนั้นอิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ที่ได้มาจากการยอมจานนต่อ ผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คืออัลเลาะฮ์ (ซ.บ.)

2. บางครั้งการใช้กาลังถูกใช้เพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพ แต่ละคนและทุกๆคนที่อยู่บนโลกนี้ ไม่ได้สนับสนุนการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความปรองดองเสมอไป มีคนจานวนมากที่ได้ทาลายมันเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ของตน ดังนั้น ในบางครั้งการใช้กาลังจึงต้องทาเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ มันจึงเป็นเหตุผลอย่างชัดเจนว่า เราจาต้องมีตารวจเพื่อใช้กาลังต่อต้านอาชญากรรมและกลุ่มที่ต่อต้านสังคมทั้งหลายเพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพในบ้านเมือง อิสลามสนับสนุนส่งเสริมให้มีความสันติภาพ ในขณะเดียวกันอิสลามอนุญาตให้ผู้ศรัทธาสามารถต่อสู้ในสถานการณ์ที่มีการถูกกดขี่ ซึ่งการต่อสู้เพื่อต่อต้านการถูกกดขี่ขณะนั้น เวลานั้น อาจจะต้องใช้กาลัง โดยที่การใช้กาลังในอิสลามสามารถใช้เพียงเพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพและความยุติธรรมเท่านั้น

3. ความคิดเห็นของนักประวัติศาสตร์เด ลาซี โอ เลอรี คาตอบที่ดีที่สุดที่ให้ไว้เพื่อแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามที่ว่าเผยแผ่ศาสนาด้วยคมดาบ โดยนักประวัติศาสตร์เด ลาซี โอ เลอรีเป็นผู้บันทึกไว้ในหนังสือ อิสลาม ณ ทางแยกนั้น”(Islam at the crossroad) (หน้า 8) อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ได้อธิบายตัวมันเองไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว เรื่องเล่าของมุสลิมผู้บ้าคลั่งที่แผ่กาลังขยายทั่วโลก และใช้กาลังหรือที่พูดกันว่าใช้คมดาบเพื่อปราบปรามเอาชนะชนชาติอื่นนั้น เป็นหนึ่งในเรื่องที่เหลวไหลที่สุด เท่าที่นักประวัติศาสตร์เคยกล่าวถึง

4. มุสลิมปกครองสเปนเป็นเวลา 800 ปี มุสลิมได้ปกครองสเปนเป็นเวลาประมาณ 800 ปี มุสลิมในสเปนนั้นไม่เคยใช้กาลังความรุนแรงเพื่อให้ผู้คนเปลี่ยนการนับถือศาสนา ต่อมา(หลังสงครามครูเสด)คริสเตียนได้เข้ามาในสเปนและเข่นฆ่าชาวมุสลิม ซึ่งเวลานั้นไม่มีมุสลิมแม้แต่คนเดียวในสเปนจะสามารถเป็นผู้อะซานหรือเรียกผู้ศรัทธาสู่เวลาละหมาดได้อย่างเปิดเผย

5. ชาวอาหรับ 14 ล้านคนเป็นคริสเตียน มุสลิมเป็นผู้นาปกครองคาบสมุทรอารเบียเป็นเวลา 1400 ปี โดยที่อังกฤษได้ยึดครองเพียงไม่กี่ปี และฝรั่งเศสก็ยึดครองเป็นเวลาไม่กี่ปี จากทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามุสลิมยึดครองคาบสมุทรอารเบียถึง 1400 ปี แต่ในวันนี้ยังมีชาวอาหรับ 14 ล้านคนที่เป็นคริสเตียน ซึ่งเป็นคริสเตียนตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเขา ถ้ามุสลิมใช้กาลังในการเผยแผ่จริง คงจะไม่มีชาวอาหรับซักคนเดียวที่ยังเป็นคริสเตียนอยู่

6. ผู้ที่มิใช่มุสลิม 80 เปอร์เซ็นในอินเดีย มุสลิมนั้นได้ปกครองอินเดียประมาณหนึ่งพันปี ถ้าพวกเขาต้องการ พวกเขาจะใช้อานาจที่มีบังคับให้แต่ละคนและทุกคนที่มิใช่มุสลิมเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม แต่วันนี้มีประชากรมากกว่า 80 เปอร์เซ็นในอินเดียมิใช่มุสลิม ผู้ที่มิใช่มุสลิมทั้งหมดนี้ถือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นในปัจจุบันว่าอิสลามนั้นไม่ได้เผยแผ่ศาสนาด้วยคมดาบ

7. อินโดนีเซียและมาเลเซีย อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลก ผู้คนส่วนใหญ่ในมาเลเซียก็เป็นมุสลิม อยากจะถามซักหนึ่งคำถามว่า ไหนเล่าเหล่ากองทัพมุสลิมที่เดินทางเข้าไปในอินโดนีเซียและมาเลเซีย?”

8. ชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา เช่นเดียวกัน อิสลามได้เผยแผ่อย่างรวดเร็วยังชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา ถ้าอิสลามเผยแผ่ด้วยคมดาบจริง อยากจะถามอีกซักหนึ่งคาถามว่า ไหนเล่าเหล่ากองทัพมุสลิมที่เดินทางเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา?”

9. โทมัส คาร์ไลล์ นักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง โทมัส คาร์ไลล์(Thomas Carlyle) ในหนังสือของเขา Heroes and Hero worship กล่าวถึง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเผยแผ่อิสลาม “ด้วยคมดาบกระนั้นหรือ แต่คุณจะเอาดาบไปใช้ที่ไหนกัน? ทุกๆทัศนะใหม่นั้น ตอนเริ่มต้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใด มันอยู่ในหัวของคนๆหนึ่งเพียงผู้เดียวเท่านั้น มันยังอยู่เช่นนั้น คนเพียงคนเดียวที่เชื่อในมัน มีคนเพียงคนเดียวที่แตกต่างจากคนทั้งหมด ถ้าเขาใช้ดาบและพยายามแผยแผ่ศาสนาด้วยดาบ ก็จะทาให้เขาเกือบจะไม่มีอะไรเหลืออีก คุณต้องรับดาบคุณไปใช้ที่ใดกัน! โดยพื้นฐานแล้วสิ่งหนึ่งๆจะเผยแผ่ตัวเองตามที่มันสามารถทาได้”

10. ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา ด้วยคมดาบอะไรเล่าที่ใช้ในการเผยแผ่ศาสนา? ในเมื่อมุสลิมที่ถึงแม้เขาจะมีมัน พวกเขาก็จะไม่ใช้ในการเผยแผ่ศาสนา เนื่องจากอัลกุรอานได้กล่าวไว้ดังนี้ “ไม่มีการบังคับใดๆในการนับถือศาสนา ความจริงได้เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วจากความเท็จ” (อัลกุรอาน2:256)

11. คมดาบแห่งวิทยปัญญามันคือคมดาบแห่งวิทยปัญญา คมดาบที่ชนะใจผู้คน โดยกุรอานได้กล่าวไว้ในซูเราะฮฺ อันนะหฺลฺ ซูเราะฮฺที่ 16 อายะฮฺที่ 125 ว่า “จงเรียกร้องสู่แนวทางของพระเจ้าของสูเจ้าด้วยวิทยปัญญาและการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า และแท้จริงพระองค์ทรงรู้ดียิ่ง” (อัลกุรอาน 16:125)

12. การเพิ่มขึ้นของผู้นับถือศาสนาในโลก จากปี ค.ศ. 1934 ถึง ค.ศ. 1984

13. อิสลามเป็นศาสนาที่เจริญเร็วที่สุดในอเมริกาและยุโรป วันนี้ศาสนาที่เจริญเร็วที่สุดในอเมริกา คือ อิสลาม ศาสนาที่เจริญเร็วที่สุดในยุโรป คือ อิสลาม ไหนเล่าคมดาบที่ใช้กาลังบังคับผู้คนในประเทศตะวันตกให้ยอมรับอิสลามเป็นจานวนมาก?

14. ดร. โจเซฟ อาดัม เพียร์สัน ดร. โจเซฟ อาดัม เพียร์สัน(Dr. Joseph Adam Pearson) กล่าวไว้อย่างถูกต้องว่า “ผู้คนกังวลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ว่าวันหนึ่งจะตกอยู่ในมือของชาวอาหรับ มันเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่า ระเบิดของอิสลามนั้นได้ถูกหยุดไว้แล้วนับตั้งแต่วันที่ศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ได้ถือกาเนิด”


เครดิต
: http://na-jaah.spaces.live.com/blog/cns!A1CBB5239297E0E5!129.entry

ในบทความเกี่ยวกับสถิติของ วารสาร “รีดเดอร์ ไดเจสท์ อัลมานิค”ในปี 1986 ให้ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวเปอร์เซ็นการเพิ่มการนับถือศาสนาหลักในโลกในช่วงครึ่งทศวรรษจากปี 1934 ถึง 1984 บทความนี้ได้ปรากฏอยู่ในแมกกาซีน “The Plain Truth” โดยศาสนาที่มีผู้นับถือเพิ่มจานวนมากที่สุด คือศาสนาอิสลาม ซึ่งเพิ่มสูงถึง 235 เปอร์เซ็น และศาสนาคริสต์มีผู้นับถือเพิ่มจานวนเพียง 47 เปอร์เซ็นเท่านั้น อยากจะถามว่า ไหนเล่าสงครามที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้ที่เปลี่ยนแปลงผู้คนนับล้านให้นับถืออิสลาม?

ถาม-ตอบ : อิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบจริงหรือ?

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 31, 2012 in ฟัตวา-ถาม/ตอบ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: